Byggahus.se

Dränerande skikt

Skikt, genom vilket vatten i vätskefas kan rinna genom tyngdkraftens inverkan. Ska avleda vatten i eller intill byggnadskonstruktioner.