Byggahus.se

Byggsamråd

Kallar byggnadsnämnden till när bygganmälan inkommit. Kommunen diskuterar arbetenas planering och samordning samt de åtgärder som behövs för att byggnaden ska uppfylla samhällets krav. Resultatet av samrådet protokollförs varefter en kontrollplan upprättas.