Byggahus.se

Bruttoarea

"Ytan av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning." Enklare uttryckt: Arean som begränsas av ytterväggens utsida. Se även artikel Måtten på huset.