Byggahus.se

Besiktning

En undersökning som utförs vid entreprenadavtal för att konstatera om objektet (i detta fall huset) uppfyller ställda krav. Besiktningen bekostas oftast av beställaren. När, var och hur en besiktning ska utföras finns reglerat i AB92.