Byggahus.se

Belåningsvärde

Belopp utifrån vilket kredit beviljas. Vanligen bestäms beloppet med utgångspunkt från ett försiktigt beräknat marknadsvärde.