Byggahus.se

Annuitet

Konstant belopp som erläggs av låntagare terminsvis och som innefattar både ränta och amortering.