Open Infra kräver felaktigt husägare på pengar

Krävdes på 13 000 kronor för att bryta avtal trots att han inte fått någon fiberanslutning på 4 år.

Trots att det hade gått fyra år utan att Ola hade fått sin fiberanslutning levererad av Open Infra vägrade företaget att låta honom bryta avtalet utan att först betala en avbrottsavgift på 75 procent av installationskostnaden. 

Efter att ha kontaktat företaget upprepade gånger utan att lyckas ta sig ur situationen, gick han till Aftonbladet. Först då fick han ett mejl om att han fick lämna avtalet utan kostnad. Egentligen ville de ha 13 000 kronor, trots att de lovat leverera inom två år och det hade gått dubbelt så lång tid.

Ola sökte från början hjälp hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), men fick där besked att man måste anmäla inom ett år från det att man upptäckt skadan - eller som i det här fallet att avtalet inte uppfyllts. Han är bara en av hundratals som anmält Open Infra till ARN. 

I Olas fall blev det ingen prövning hos ARN. Men det finns andra som fått, eller ska få, sina fall prövade. Drygt 300 anmälningar har gjorts de senaste 2 åren. Av dessa har konsumenterna fått rätt i två tredjedelar av fallen. 40 fall är ännu inte prövade.

ARN slår, i en av sina rekommendationer, fast att så länge man inte haft kostnader förknippade med den aktuella adressen har konsumenten rätt att frångå avtalet. Det är alltså denna punkt som Open Infra bortser från. 

Företaget försvarar sig, exempelvis i fallet med Ola, med att de påbörjat fiberprocessen i Botkyrka, och att man bara får bryta avtal om så inte skett. De menar att det är Botkyrka kommun som stoppar dem från att färdigställa, och att konsumenterna därmed ska vänta ut den rättsprocessen. Men enligt ARN är detta alltså felaktigt förfarande.

I utslaget som faktiskt blev av hos ARN krävde Open Infra från början husägaren på över 19 000 kronor för att bryta avtalet. Det hade då gått två år utan att installationen påbörjades. 

Även hos Konsumentverket är bolaget välkänt.

– Konsumenter fortsätter att höra av sig, de känner stor frustration, säger Hevi Aziz, jurist på Konsumentverket, till Aftonbladet.