Olaglig skogsavverkning hos Ikeas underleverantörer

Från Ikeas hållbarhetsarbete: "Eftersom trä är så viktigt för IKEA arbetar vi tillsammans med Forest Stewardship Council® (FSC®) för att ta hand om världens skogar genom ansvarsfull skogsförvaltning. Så att vi kan ha skogarna kvar, för all framtid."

Från Ikeas hållbarhetsarbete: "Eftersom trä är så viktigt för IKEA arbetar vi tillsammans med Forest Stewardship Council® (FSC®) för att ta hand om världens skogar genom ansvarsfull skogsförvaltning. Så att vi kan ha skogarna kvar, för all framtid." Foto: Ikea

En stor granskning visar att underleverantörer till Ikea hugger ner frisk skog, i strid mot både lagstiftningen och Ikeas hållbarhetskrav.

Ikea har varit i blåsvädret i Aftonbladet efter att tidningens granskning visat att deras underleverantörer i Ukraina hugger ner värdefull, frisk bokskog under förevändning att den är sjuk. I flera reportage har man berättat om hur frisk skog klassas som svampangripen eller angripen av barkborre, och sedan huggs ner för att bli till Ikea-möbler.

Detta strider inte bara mot Ikeas krav på sina underleverantörer, utan även mot landets lagstiftning. Men det förekommer mutor och korruption vilket gör att den skyddsavverkning som sker många gånger egentligen är avverkning av friska träd. Exempelvis utgjorde skyddsavverkning hela 45 procent av avverkningen hos Ikeas underleverantör Velyky i fjol.

- Som alla ukrainska skogsbolag framställer man det som att man har exceptionella problem med barkborrar och skadesvamp. Det är inte sant. Små utbrott kan uppstå, men inte på den nivån, säger Yehor Hrynyk, den skogsexpert som följt med reportern ut i skogen för att undersöka de planerade avverkningsområdena.

Reportern har slumpvis valt ut fyra områden som är planerade för avverkning, åkt till platsen med en skogsexpert och granskat träden. De träd som enligt officiellt utlåtande skulle vara dåliga, visade på plats inga tecken på sjukdom.

Ikea själva anger i sin Hållbarhetsredovisning att de som företag har nolltolerans mot olagligt trä. När de får reda på uppgifterna i tidningens granskning uppger de att de ska skicka ner ett eget team för att utreda vad det är som pågår. Men redan sommaren 2020 förekom uppgifter om att allt inte går rätt till hos Ikeas underleverantörer i Ukraina. Vidare visade en EU-rapport 2018 att så mycket som 30 procent av avverkningen i landet är illegal, andra tror att siffrorna är ännu högre.

Ikea uppger att de flyger ner två skogsbruksspecialister för att besöka de platser reportern varit på. Samtidigt säger deras talesperson att de inte sett något som tyder på att de avverkat åt just Ikea. När reportern ifrågasätter om de vill förknippas med företag som avverkar olagligt, oavsett om just den planerade avverkningen var åt dem, svarar de att de självklart inte vill det.

- Vi vill inte ha aktörer kopplade till oss som bedriver olaglig verksamhet även om deras virke inte går in i våra produkter, säger Ulf Johansson, ansvarig för skogs- och träfrågor vid Inter Ikea Group.