Nya rekommendationer för montering av trall

En altan.

En altan. Foto: Svenskt Trä.

Svenskt Trä tar fram rekommendationer för hur altantrallen bör monteras.

Våren närmar sig och det finns kanske de som redan har hunnit börja fundera över altanprojekt. Då kan det vara bra att veta att det tagits fram riktlinjer för montering av trall.

- Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, men vi ser att det även bland hantverkare förekommer felaktigheter när trallbrädor ska monteras. Olämpligt montage orsakar i sin tur fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga fästdon, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä.

De har, tillsammans med tillverkarna, tagit fram rekommendationer för monteringen. I korthet sammanfattas de:

  • Mät avstånd från kant till kant mellan trallbrädor
  • Montera skruvar 30 mm från lång- och kortsidor
  • Förborra skruvar vid tralländor
  • Fuktskydda medliggande underliggande golvbjälkar med grundisoleringspapp
  • Om du skarvar trallbrädorna – montera spikregel vid skarvar

Svenskt Trä har byggbeskrivningar för altan och trädäck på mark. De nya rekommendationerna kommer att arbetas in i dessa.