Montera altanen rätt - enligt proffsen

Rekommendationerna får hur man bygger trall har uppdaterats av Svenskt Trä samt trall- och skruvtillverkarna.

Rekommendationerna får hur man bygger trall har uppdaterats av Svenskt Trä samt trall- och skruvtillverkarna. Foto: Annelie Hultberg.

Se till att du bygger en trall som når hela sin tekniska livslängd.

Förra året släpptes nya rekommendationer för hur du ska montera din altan så att den får bästa möjliga livslängd. I år har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram en lättläst broschyr för att ytterligare förenkla för husägare.

- Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, men vi ser att det även bland yrkesverksamma hantverkare förekommer felaktigheter när trallbrädor ska monteras. Och felmontering kan orsaka både fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga fästdon, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

De nya rekommendationerna säger bland annat att du ska fuktskydda golvbjälkarnas översida och att trallbrädor aldrig ska monteras utan springa.

Utöver att släppa en broschyr har man även uppdaterat anvisningarna i AMA Hus 21 och RA Hus 21.

De nya rekommendationerna i korthet:

  • Mät avstånd från kant till kant mellan trallbrädor. Följ anvisningarna för olika tralltyper och bredder. Trallbrädor får aldrig monteras utan springa.
  • Montera trallskruvar eller kamspik 30 mm från kanten på långsidan. Trallskruv eller kamspik monteras vinkelrätt mot trallbrädans översida. Montera så att skruvhuvuden eller spikskallar kommer i nivå med trallbrädans översida för att minska fuktinträngning och missfärgning.
  • Fuktskydda underliggande golvbjälkars översida med grundisoleringspapp.
  • Om du skarvar trallbrädorna – montera med spikreglar på vardera sida om golvbjälken för att få optimal infästning vid skarvar.
  • Förborra hål för trallskruv respektive kamspik i trallbrädans ändar för att undvika sprickbildning och fula skarvar.
  • Välj rätt sida på trallbrädan. Trallbrädor ska i första hand monteras med bästa sidan vänd uppåt.
 

36 kommentarer