Nära 30-procentig ökning för taxeringsvärdena

Färska siffror från Statistiska Centralbyrån visar att taxeringsvärdena ökat med 26,7 procent.

Taxeringsvärdena på hyreshus och ägarlägenheter ökade med 26,7 procent i fjol jämfört med året före, dock med relativt stor spridning avseende län.

Störst ökning skedde i Östergötland. Där ökade taxeringsvärdena med i snitt 40 procent. I motsatt ände av skalan hittar vi Västmanland, där ökade de bara 8,5 procent.

Taxeringsvärdet är tänkt att motsvara 75 procent av marknadsvärdet.

De län där taxeringsvärdet ökade minst år 2019 jämfört med år 2018

Län Antal taxeringsenheter[1] Taxeringsvärdedsförändring,
i procent[2]
19 Västmanland 2 266 8,5
09 Gotland 730 10,9
10 Blekinge 1 678 15,4
04 Södermanland 2 979 16,6
21 Gävleborg 2 954 19,8

De län där taxeringsvärdet ökade mest år 2019 jämfört med år 2018

Län Antal taxeringsenheter[1] Taxeringsvärdedsförändring,
i procent[2]
05 Östergötland 4 170 40,0
08 Kalmar 3 079 32,9
06 Jönköping 4 290 32,0
14 Västra Götaland 16 373 31,7
01 Stockholm 14 418 27,8