Kraftigt höjda taxeringsvärden

Taxeringsvärdena på småhus ökar med 31 procent, och nytt är att närliggande vindkraftverk kan påverka värdet.

I måndags öppnade e-tjänsten för fastighetsdeklaration på Skatteverkets hemsida. 2,4 miljoner husägare får nytt taxeringsvärde på huset. Den genomsnittliga ökningen, för landets hus som helhet, mäter 31 procent, detta meddelar Skatteverket i ett pressmeddelande.

– Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2020-2022 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Det innebär att många kommer att få höjda taxeringsvärden eftersom fastighetspriserna har ökat under perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

En nyhet för i år är att närhet till vindkraftverk kan påverka marknadsvärdet, och därmed taxeringsvärdet. Dessutom kan det finnas möjlighet till justering om man yrkar på det. Gör du inte det kommer värdet att fastslås.

– De allra flesta får ett förslag till nytt taxeringsvärde. Den som fått ett förslag och anser att alla uppgifter stämmer behöver inte göra något, och ger därmed sitt tysta godkännande, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Län

Antal

småhus

Förändring

i procent

Stockholm

309 650

31

Uppsala

76 361

29

Södermanland

69 305

33

Östergötland

93 599

29

Jönköping

82 281

27

Kronoberg

49 493

31

Kalmar

81 739

31

Gotland

20 996

38

Blekinge

47 743

26

Skåne

265 047

34

Halland

91 064

31

Västra Götaland

355 927

27

Värmland

80 617

30

Örebro

66 096

30

Västmanland

55 613

30

Dalarna

100 830

35

Gävleborg

76 062

32

Västernorrland

67 226

27

Jämtland

51 554

43

Västerbotten

74 606

37

Norrbotten

76 587

27

Totalt

2 192 396

31

Tabellen omfattar småhus med typkod 210 och 220.