Många frågor om ödehus i sommar

Ett ödehus som var till salu för en tid sedan.

Ett ödehus som var till salu för en tid sedan. Foto: Medlemmen dengroth

Ödehus engagerar och frågorna till Boverket har varit ovanligt många i sommar.

Boverket rapporterar att de i sommar fått in ett ganska stort antal frågor om ödehus. Både om lagar och regler kring detta, och om huruvida ödehusen har blivit fler.

- Ödehus kan skapa stora problem för kommunerna, både vid tillsyn, krav på och kostnader för åtgärder – i synnerhet om ägaren är okänd. Öde hus och tomter kan utgöra en fara för både människor och miljö, och ibland försvåra ny planläggning, skriver Boverket.

Ett exempel på vad som kan hända när fastigheter överges är att människor olovligen tar det i besittning. Detta hände nyligen på en tomt i Huddinge, vilket oroade både grannarna och kommunen. 

– Vi vill absolut inte att folk som inte ska bo i huset bor där, men vi har koll så tillvida att vi har gjort vad vi kan för att lagligt kunna avhysa dem. Polisen har varit där och identifierat dem som bor där och det har gjorts en polisanmälan från vår sida, säger Frida Ryberg, säkerhetschef i Huddinge, till tidningen Mitti.

Nu är det upp till Kronofogden att genomföra en avhysning.

Boverket meddelar att de utredde frågor kring ödehus 2015 och att man då kom fram till att det borde bli lättare att delge rivningsförelägganden samt att det bör införas ett statligt stöd till kommunerna för att täcka kostnader som rör detta.