Ekonomi

Mäklare tror inte att 2019 är nyproduktionens år

Nyproducerade bostadsrätter hade ett tufft 2018. Frågan är hur mäklarna ser på 2019.

Hälltorps Gård

Hälltorps Gård Foto: OBOS/Riksbyggen.

Återhämtningen för nyproducerade lägenheter tros inte komma i år, i alla fall inte enligt Mäklarpanelen. Av de cirka 500 tillfrågade mäklarna är det endast 1 av 10 som tror på återhämtning under 2019. Nästan hälften tror att priserna kommer att fortsätta att falla - men lika många tror på stillastående priser.

Henrik Leander, affärsområdesansvarig för nyproduktion på Fastighetsbyrån, håller dock inte med.

- Jag tycker att mäklarna är lite för pessimistiska. Bostadsmarknadens prisutveckling 2019 kommer att vara avgörande men det som talar för en bättre efterfrågan jämfört med idag är att utbudet av nyproducerade bostäder kommer att minska. Även förutsättningarna för att få ihop ekonomin i nya projekt, med en marknadsanpassad prisbild på bostäderna, är bättre tack vare justerade markpriser och billigare entreprenader, säger han.

Men han tillägger också att affärsmodellen där man köper och sedan får vänta flera år på sin bostad inte håller när marknaden sviktar.

- Prisnedgången gjorde att den ekonomiska risk du tar när du binder dig till ett köp av ny bostad flera år i förväg blev uppenbar för många. Affärsmodellen för nyproduktion med flera år mellan köp och tillträde slutade helt enkelt att fungera, säger Henrik.

Mäklarna i undersökningen har även fått svara på hur de såg på efterfrågan av nyproducerade bostadsrätter under 2018. Majoriteten - nästan 70 procent - såg en minskad efterfrågan. Endast 7 procent ansåg att efterfrågan ökade. Övriga 23 procent ansåg att den stod stilla.