Mäklare gömde brännmärke - får erinran

En genrebild på ett kök, inte köket i artikeln.

En genrebild på ett kök, inte köket i artikeln. Foto: FMI

Ett brännmärke i en bänkskiva ledde till tvist mellan köpare och mäklare.

Fastighetsmäklarinspektionen har beslutat att ge en erinran till en mäklare efter att denna försökt dölja ett brännmärke på en köksbänk med hjälp av en skärbräda. Dels låg det dolt på bilderna, dels under visningen.

Mäklaren påstår att denna informerat om skadan muntligen under visningen. Köparen menar på att denna inte kände till skadan och ville därför ha ersättning för att åtgärda den.

Enligt köparen ska mäklaren först ha gått med på att dess arbetsgivare skulle stå för byte av den skadade delen. Men när denna fick reda på att hela bänkskivan måste bytas ut drogs detta erbjudande tillbaka. Men mäklaren har en annan bild.

Mäklaren säger istället att de visst införskaffade en ny bänkskiva. Men att den gamla bänkskivan var felmonterad och de kunde inte komma överens om hur man skulle gå vidare.

- Det visade sig att den skadade bänkskivan var felmonterad, varför snickarna inte kunde byta ut den utan att riskera att skada en del av underredet. NN och hennes chef kontaktade anmälaren och erbjöd att försöka byta ut skivan men utan att stå för eventuell följdskada, vilket anmälaren inte gick med på. De erbjöd då anmälaren att hämta skivan och på egen hand montera den. Anmälaren hämtade senare skivan på kontoret. Efter ett par månader fick de en anmälan om reklamation till NN:s försäkringsbolag samt ersättningsanspråk på 28 000 kr utöver bänkskivan, står i yttrandet hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Inspektionen prövar inte frågan om skadestånd. Däremot uttalar man sig om huruvida man anser att mäklaren hållit sig till god fastighetsmäklarsed. Där kommer man fram till att skadan skulle ha presenterats på ett tydligare sätt eftersom den kan antas ha betydelse för köparen. Därmed får mäklaren en erinran.