Majoriteten använder attefallshuset som förråd eller garage

Medlemmen Åsa Lunds förråd.

Medlemmen Åsa Lunds förråd. Foto: Åsa Lund

Attefallshuset har inte blivit populärt som just komplementbostad, utan lockar mer bland de som vill ha förråd.

Attefallshuset kom till som en potentiell dellösning på bostadsbristen. Husägare skulle bygglovsfritt kunna bygga komplementbostad på tomten, en bostad som de sedan hyr ut. Men Boverkets analys är att få använder attefallshusen som just komplementbostad, det är mer vanligt att man har dem som förråd eller garage.

– Den förväntade ökningen som man såg framför sig har inte blivit så stor, säger Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket, till SVT.

Statistiken de senaste åren visar att det byggts fler komplementbyggnader än komplementbostadshus. Komplementbyggnader är just sådana byggnader som förråd och garage.

Förhoppningen från regeringen håll är att regeländringen som infördes i år, som innebär att man kan bygga större komplementbostäder - upp till 30 kvadratmeter istället för 25 - är att detta ska locka fler att använda attefallshusen som uthyrningsbostad.

- Med större boyta är det lättare att bygga attraktiva bostäder som bättre täcker hushållets behov. Ändringen ger därför förutsättningar för fler nya bostäder i Sverige, sade bostadsminister Per Bolund i samband med att man annonserade lagändringen.