Majoritet väljer hus framför lägenhet

3 av 4 bor hellre i eget hus än i lägenhet.

3 av 4 bor hellre i eget hus än i lägenhet. Foto: Marlén Eskilsson

Majoriteten vill bo i hus, men samtidigt byggs det betydligt fler lägenheter.

När hushållen själva får bestämma är ett eget hus mer populärt än ett boende i lägenhet. 3 av 4 väljer hus framför lägenhet enligt en undersökning som branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) låtit analysföretaget Sifo genomföra.

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur stort intresset är för de olika boendeformerna, detta för att se hur bostadsbyggandet förhåller sig till önskad boendeform. Enligt TMF utgör husbyggande cirka 20 procent.

– Vi kan inte bygga oss ur bostadskrisen med enbart flerbostadshus. En hållbar samhällsutveckling kräver en bättre balans mellan olika boendeformer. Dagens bostadspolitik fortsätter att spä på det växande gapet mellan hur svenskar vill bo och hur de faktiskt bor, säger David Johnsson, vd för TMF.

Undersökningen visar även att 4 av 10 anser att deras bostadsområde inte är tillräckligt varierat i fördelningen småhus och lägenheter.

Det bör poängteras att även om en majoritet önskar bo i hus finns det troligen flera faktorer som samverkar till att inte fler kan göra det utöver mängden bostäder som byggs - även om ett ökat byggande förstås skulle påverka prisbilden och utbudet.