Majoritet anser att Sverige är i bostadskris

En klar majoritet av hushållen anser att de höga priserna på bostäder utgör ett stort problem.

Hela två av tre tillfrågade hushåll - i en undersökning från SBAB - anser att Sverige befinner sig i en bostadskris. Det handlar dock inte om rädsla för fallande priser, utan om att man tycker att priserna stigit för mycket och att det byggs för dyra bostäder. Detta gäller både människor på landsbygden och i storstäderna.

Många anser även att det byggs för få hyresrätter.

- Det är inte förvånande att svenskarna anger höga bostadspriser och få hyresrätter som orsaker till att landet befinner sig i bostadskris. Bostadspriserna har ökat, men den uppgången beror i hög utsträckning på att boräntorna har gått ned kraftigt under samma period, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB.

Han säger även att om man istället tittar på boendekostnaden som andel av hushållens inkomster så har genomsnittet inte varit så lågt som det är idag sedan början av 1980-talet. Det anges som ett mer relevant mått eftersom man ser fortsatt låga räntor framöver.

- Däremot har införda kreditregleringar som bolånetaket och amorteringskravet i kombination med prisuppgången på bostäder bidragit till att öka trösklarna in på bostadsmarknaden för flera grupper. Det är viktigt att hålla isär dessa olika faktorer, säger Robert Boije.

Hushållen i undersökningen tror att det kommer att bli än svårare att ta sig in på bostadsmarknaden i framtiden. Ungefär hälften ser en sådan negativ utveckling. Nästan lika många tror att svartkontrakten kommer att öka. Analysen som SBAB gör är att bolånetak och amorteringskrav ligger till grund för denna syn.

Så tror svenskarna att bostadsmarknaden kommer utvecklas kommande halvåret

Det kommer att bli svårare att ta sig in på bostadsmarknaden 52 procent
Marknaden för svartkontrakt kommer att öka 48 procent
Bostadssegregationen kommer att öka 44 procent

Främsta anledningarna till att svenskarna anser att Sverige befinner sig i bostadskris

Det byggs för dyra bostäder 64 procent
Bostadspriserna är för höga 62 procent
Det byggs för få hyresrätter 59 procent
Det är svårt att komma in på bostadsmarknaden 56 procent
Det byggs för lite bostäder 46 procent