Lägsta boräntan sedan SCB började mäta

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag.

Räntor nya avtal: bostadslån och lån till icke-finansiella företag. Grafik: SCB.

Just nu är det rekordlåga räntor enligt Statistiska Centralbyråns mätningar.

Både den rörliga och de bundna räntorna ligger på rekordlåg nivå sett till den historik som Statistiska Centralbyrån (SCB) sitter inne på. När de jämför dagens räntor mot deras tidigare mätningar ligger räntan lägre än någonsin.

Snitträntan på nya bolån är, enligt deras siffror, 1,32 procent. Tittar man på dessa siffror nedbrutna i olika avtalsformer ser man att siffran för rörliga lån i snitt är 1,41 procent, medan den för lån med bunden ränta är 1,25 procent.

- Dessa räntor är de lägsta sedan SCB började insamlingen av räntestatistik 2005, skriver SCB.

I den bundna varianten ovan räknar man in alla avtal mellan 1-5 år.

SCB ser även att bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, så kallade bostadskreditinstitut, har en högre tillväxttakt än bolån från monetära finansinstitut såsom banker. Tillväxttakt för bolån hos nya aktörer är i augusti 43,3 procent. Samma siffra hos banker är 6,5 procent.

- Bostadskreditinstitut stod i augusti för 1,0 procent (37 miljarder kronor) av hushållens bostadslån, skriver SCB.