Tillväxttakten för lån ökar

Hushållens lån växer snabbare nu än för ett år sedan.

Hushållens lånetakt ökar enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. Tillväxttakten var 6,4 procent i augusti, vilket kan jämföras med samma period förra året då den låg på 5,2 procent.

Tittar man på bolån specifikt uppgick de till 3 798 miljarder kronor, och det innebär en ökning på 231 miljarder kronor sedan i fjol. Tillväxttakten för dessa är 6,5 procent.

- Bostadslånen, som utgör 82 procent av utlåningen till hushållen, har successivt ökat sedan september förra året, skriver Statistiska Centralbyrån.

Man har även undersökt den genomsnittliga bolåneräntan och slår fast att denna ligger på 1,32 procent.