Krismöte om bostadsbyggandet och byggbranschen

Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson.

Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson. Foto: Riksdagen

Bostadsministern bjuder in till krismöte efter larmrapporter om bostadsmarknaden.

På grund av att bostadsmarknaden fortsätter att vara svajig och byggstarterna halverats kallar bostadsminister Andreas Carlson in till ett krissamtal med branschen. Han har bjudit in representanter från 29 aktörer inom bygg- och bostadsbranschen, detta skriver Fastighetstidningen. Mötet ska hållas 13 juni på Socialdepartementet.

– Det är välkommet att ministern hörsammar den oro som finns i branschen. Fallet i bostadsbyggandet är dramatiskt och man kan inte beskriva det som något annat än tvärnit. Sedan är det förstås viktigt att detta inte stannar vid ett samtal utan även leder vidare till
reformer, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, angående mötet.

I inbjudan står det att syftet med mötet är att ”…diskutera samt identifiera utmaningar och förslag på lösningar”.