Kraftig tillväxt för e-handeln och byggvaror går starkt

Allt fler köper sitt byggmaterial på nätet - så många att de fysiska butikerna snart väntas känna av detta på allvar.

Bygghandeln på nätet hade en enorm tillväxt under 2020 - precis som e-handeln överlag. En färsk rapport från PostNord, den så kallade E-barometern, visar att helårstillväxten för hela e-handeln stannade på +40 procent, och bygghandeln hade i detta en tillväxttakt på 41 procent.

- Utvecklingen hänger ihop med att många till följd av distansarbete och inställda utlandssemestrar har haft både tid och pengar över för att snygga upp i hemmet och realisera sina hus- och lägenhetsdrömmar. ROT-utbetalningarna ökade enligt Skatteverkets statistik med 10 procent under året. Även den tidiga våren bidrog till en bra start där försäljningen av trädgårdsprodukter kom igång i god tid, skriver HUI och PostNord i rapporten.

Att fler handlade på nätet under 2020 kommer inte som någon överraskning med tanke på Covid-19. Däremot börjar siffrorna för bygghandelns tillväxt närma sig en brytpunkt som kan påverka de fysiska butikerna negativt.

- Överlag har e-handelsandelarna skiftat uppåt med ett antal procentenheter och många branscher börjar röra sig in i det spann kring 15-20 procent där konkurrensen från e-handelsförsäljningen historiskt börjat bli ordentligt kännbar för de etablerade aktörerna på butikssidan och man börjar se förändringar och anpassningar av butiksnäten.

En av dessa branscher är just bygghandeln. E-handelsandelen är efter 2020 på 14 procent, vilket är precis under det spann som anges som avgörande för att det ska bli kännbar påverkan på de fysiska butikerna.

Även möbler och heminredning har ökat mycket under 2020 och har nu en andel på 11 procent, vilket också närmar sig den här gränsen.