Försiktig minskning för bygghandeln på nätet

Vi shoppade lite mindre på nätet i fjol än året före, och detta stämmer även för bygghandeln som minskade med tre procent.

Delbranschernas del av den totala handeln inom respektive kategori.

Delbranschernas del av den totala handeln inom respektive kategori. Grafik: Postnord

Tillväxttakten för bygghandeln på nätet minskade med tre procent i fjol, detta visar färska siffror från Postnords Ebarometer som sammanfattar hur det gick för e-handeln under 2022. Bygghandeln på nätet utgjorde dock 15 procent av den totala handeln av byggvaror. Det innebär en ökning, om än marginell, från 2021 då samma siffra var 14 procent. Vidare visade den här delbranschen väldigt fina siffror under pandemiåren.

Hur 2023 kommer att se ut för branschen återstår att se.

- Byggvaruhandeln är liksom andra kapitalintensiva branscher beroende av ränteläget. Många bygger om i samband med att de byter boende, vilket inte bådar gott. Å andra sidan är det möjligt att det ekonomiska läget kommer att göra att allt fler avstår från att resa, vilket skulle kunna väcka diverse renoveringsprojekt till liv, skriver Postnord.

Möbler och heminredning backade med åtta procent under 2022. Det var å andra sidan också en delbransch som gick väldigt starkt under pandemin.

Det är viktigt att tänka på att majoriteten av delbranscherna gått kraftigt uppåt under många år och att åren under pandemin var särdeles starka, vilket såklart påverkar siffrorna nu när det är både lågkonjunktur och fler som återvänder till fysiska butiker.

- För att få en realistisk bild av utvecklingen måste jämförelsetalen för 2022 sättas i relation till den tidigare, starka e-handelstillväxten under pandemin. Annars riskerar utvecklingen att framstå som mer negativ än vad den egentligen är, skriver Postnord.