Kommunerna får i uppdrag att se över vattentillgången

Kommunerna får i uppdrag att se över vattentillgången

Regeringen vill kartlägga status för vattentillgången och se hur kommunerna kommer att arbeta förebyggande.

Regeringen har beslutat att vattentillgången i kommunerna ska kartläggas. Detta efter att föregående sommar slutade med vattenbrist på många håll, och denna ser ut att göra så med. Det är länsstyrelserna i landet som får i uppdrag att se över tillgången och deras förmåga att hantera denna.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson säger till Sveriges Radio att vattenläget i landet ser problematiskt ut - inte så pass illa att vi kommer att stå utan vatten men däremot så pass att det krävs förebyggande insatser. Därför är det viktigt att varje kommun kartlägger sin tillgång och ser över sin förmåga att hantera situationen.

Regeringen säger själva att man kan bidra med expertis om hur man kan spara vatten, hur man kan göra insatser för att förebygga vattenbrist riktade åtgärder åt bönder och husägare med egna brunnar samt hur man ska tackla detta problemet framöver i ett klimat där den här typen av situation blir allt mer vardag. De säger även att de kommer att kunna skjuta till resurser vid behov.