Var fjärde kommun oroar sig över vattenbrist

Var fjärde kommun oroar sig över vattenbrist

Foto: Creative Commons

Viktigt att finna lösningar för att säkra framtidens tillgång till vatten.

Senaste somrarnas långa uppehåll utan regn har fått flera kommuner att oroa sig inför framtidens vattentillgång. Nästan var fjärde kommun säger sig känna en oro för vattenbrist, detta enligt de svar som Sveriges Radio Ekot fått in på en enkät som de har skickat ut.

Sala kommun planerar att, tillsammans med Västerås, försöka ta vatten från älven för att fylla på grundvattennivån. De hävde nyligen sitt bevattningsförbud men har fortfarande relativt låga nivåer i vattentäkten.

Andra kommuner tittar också på lösningar inför framtiden. Dock är det ett bekymmer att det är ganska kostsamt att åtgärda den här typen av problematik.

Forskare menar på att det är viktigt att det finns marginaler att ta av.

– Vi måste ha marginaler i våra vattenmagasin så att vi ändå kan ha vatten så det räcker, och kanske i vissa fall använda mindre vatten för att det är brist på vatten under vissa perioder, säger Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef vid det kommunala vattenbolaget Sydvatten, till Sveriges Radio.