Juridik

Kökstillbehör klassas som skyddsutrustning

Grytlappar är en av de produkter som faller under EU:s säkerhetskrav.

Grytlappar är en av de produkter som faller under EU:s säkerhetskrav.

Kökstillbehör får krav på sig om dokumenterad säkerhet när EU klassar dem som personlig skyddsutrustning.

EU har beslutat att kökstillbehör ska klassas som personlig skyddsutrustning, vilket gör att tillverkarna måste uppfylla en rad minimikrav på sina produkter. Det handlar om sådana tillbehör så som exempelvis grytlappar och grillvantar.

Tidigare har det varit produkter som används i yrkeslivet som haft den här typen av krav på sig. Men nu får alltså även produkter för privat bruk krav på sig om dokumenterad säkerhet - med undantag för tillbehör som är för dekorativt bruk.

– I paragraf 10 står det att läsa att "dekorativa hantverksprodukter gör inte anspråk på att ha en skyddande funktion och utgör per definition inte personlig skyddsutrustning och berörs följdaktligen inte av utvidgandet av tillämpningsreglerna", säger Carina Olsson, hemslöjdskonsulent i Värmland, till Sveriges Radio.