Blandare läcker fortfarande bly och nickel

De sju köksblandarna.

De sju köksblandarna.

Det första dricksvattnet i köksblandare innehåller för höga halter av metaller som kan vara skadliga för oss.

Trots att det varit känt i flera år, och gränsvärden införs om bara ett par månader, tillverkas fortfarande nya köksblandare som läcker bly och nickel. Ett test som Naturskyddsföreningen låtit genomföra visar att sju av sju testade blandare läckte nickel över Boverkets kommande gränsvärden, och att fem av sju gjorde detsamma för bly. Dessutom redovisade ett par av blandarna för höga värden för koppar och mangan.

- Detta ska inte få hända. Tillverkarna har ännu inte minskat blyhalterna trots att problemet varit känt länge och nya gränsvärden är på väg. Redan 2010 larmade EU:s livsmedelsmyndighet att barn är känsligare för bly än man tidigare trott. Boverket reagerade 2012 bland annat med att föreslå ett skärpt gränsvärde för blyläckage från vattenkranar, skriver Naturskyddsföreningen.

Riskerna med för höga värden är kända sedan länge, för höga halter av nickel misstänks exempelvis kunna orsaka cancer. Värst risker finns det dock med bly eftersom vi redan får i oss en hel del bly via maten. Ämnet stör hjärnan och ska bland annat kunna ge fosterskador och sänkt intelligensnivå hos barn.

– Det är märkligt att vi fortfarande har produkter på marknaden som läcker bly till dricksvattnet. Som tur är finns det ett enkelt sätt att minimera dessa hälsorisker. Spola bara igenom blandaren tills vattnet blir kallt och friskt innan det används, säger Jesper Peterson på Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-kontor.

Sammanfattande testresultat:

Blandare: Hoga Athos Plus, Mixomat Egeo II, Strand Solid (av rostfritt stål), Oras Safira, Mora Cera K5, Gutavsberg Nautic och Mora Ma (begagnad).

Testmetod: Enligt nordisk branschstandard.

  • Samtliga blandare innehöll efter 24 timmars lakning metallhalter över Livsmedelsverkets gränsvärden för otjänligt dricksvatten. Fem överskred för bly och alla sju för nickel.

  • Gustafsberg Nautic hade de högsta uppmätta värdena för båda metallerna.

  • Samtliga blandare klarar det gamla gränsvärdet för bly. Bara tre klarar boverkets nya gränsvärde: Strand Solid, Hoga Athos Plus och Mora Cera.

  • För fyra blandare var också kopparhalterna förhöjda, högst halt uppmättes för Oras Safira. För Hoga Athos Plus överskreds också gränsvärdet för mangan.

    Här hittar du hela testet (pdf).