Klurigt med förråd i hyresrätt - otydliga regler

Flyttlådor brukar förvaras i förråd.

Flyttlådor brukar förvaras i förråd. Foto: Wikipedia

Det är krav på förråd i nyproduktion men otydliga regler gör att vissa upplever att de inte har något förråd alls.

Tidigare var det standard med separat förråd när man byggde lägenheter. Numera byggs förrådet ofta in i själva lägenheten, och Boverket får allt fler frågor rörande det här.

– Det är frågor som kommer från båda håll. Och frågorna rör sig just om vad är tillåtet, vad är rimligt, vad är värdigt. Man kan säga att de två sakerna står mot varandra, rimlighet mot värdighet, säger Jakob Lindström Wranne, arkitekt på Boverket.

Enligt hyreslagen är det krav på att det ska finnas förråd. Problematiken ligger i att vissa upplever att de inte har något förråd, varken i lägenheten eller utanför den. Exempelvis säger en hyresgäst till Sveriges Radio att hon uppmanats använda garderoben som förråd.

Byggreglerna rörande förråd i nyproduktion ses just nu över, som en del i en större översyn. Målsättningen med översynen är dock att lätta på regler och standarder för att underlätta och göra det enklare att bygga nytt.