Klimatförändringar väcker oro kring husförsäkringar

Översvämningar, värmeböljor och andra naturrelaterade fenomen oroar husägare.

Var femte person oroar sig för skador på huset orsakade av klimatförändringar, och ännu fler (23 procent) tror att det kommer att bli svårare att försäkra hus i utsatta lägen framöver. Detta visar en stor undersökning som ett försäkringsbolag låtit genomföra.

– Ökade problem med översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad vi i Sverige behöver rusta oss för. Som fastighetsägare är det viktigt att vara förberedd inför extremt väder, och att förebygga att skador inträffar. Det gäller att se efter sitt hus före, under och efter för att försöka begränsa omfattningen av skadorna, säger Mats Larsson skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

Deras statistik visar att det inträffade 10 000 naturrelaterade skador förra året, och kostnaden för dessa uppskattas till 590 miljoner kronor. Försäkringsbolagen ser också att denna typ av skador ökar vilket väcker frågor kring förebyggande arbete men även premiekostnader och liknande.

I undersökningen fick respondenterna även svara på vem som de anser ska stå för risken om man bygger hus i ett utsatt läge. En tredjedel tycker att man ska ha rätt att bygga, men att man då får stå för risken själv. Var femte anser att kommunen ska stå för risken och kostnader förknippade med denna eftersom det är de som utfärdar bygglov.

Försäkringsbolagen anser att kommunerna måste bli bättre på att tänka till kring de här frågorna.

– Det är ett risktagande att bygga bostäder i utsatta områden. Vi ser tyvärr att många kommuner gärna marknadsför ett attraktivt vattennära läge på sina bostäder, utan att ta i åtanke de förhöjda klimatrisker som byggande på dessa platser ofta innebär. Det är för kortsiktigt tänkt, säger Mats Larsson.