Kartläggning: Vanligt med brister i solcellsinstallationer

Kartläggning: Vanligt med brister i solcellsinstallationer

Rise har granskat solcellsinstallationer och sett att det finns flertalet återkommande brister.

Installationen av solceller på hustak har ökat explosionsartat. Men en granskning som det statliga forskningsinstitutet Rise har gjort visar att det finns återkommande brister.

De har, på Energimyndighetens uppdrag, undersökt 41 privata installationer och sett att flera installatörer exempelvis glömt att fästa kablar vilket gör att de kan ligga och röra sig under panelerna. I värsta fall nöts isoleringen bort och då är det risk för brand.

Andra typer av fel som man såg var exempelvis otydliga offerter, skador på huset efter installationen samt skuggade paneler.

Samtliga 41 granskade installationer hade någon form av fel.

En husägare som råkat ut för en dålig solcellsinstallation är familjen Mägi Gillstedt på Värmdö i Stockholm. Det började läcka in vatten i deras kök och efter många om och men visade det sig att installatören slarvat med att få tätt mellan pannor och paneler.

– Vi tog in en hantverkare som direkt kunde säga att det är fästena som sitter fel, berättar Annie för SVT:s konsumentredaktion Plus.

Företaget vill dock inte ersätta husägaren för de vitvaror som gick sönder i samband med läckaget och har heller inte fullt ut åtgärdat felen på taket.

Enligt Rise skulle man rent generellt behöva reglera så att solcellsinstallatören måste vara certifierad. Idag finns en certifiering men den är inte ett krav. De uppmanar husägare att säkerställa att de anlitar certifierade installatörer.