Badrum

Justerade regler för säkrare rörgenomföring

Våtrumsbranschen har gjort en del justeringar i reglerna för att skapa säkrare badrum.

Justerade regler för säkrare rörgenomföring

Foto: GVK.

Branschmänniskor har länge påpekat att 40 millimeter som minsta CC-avstånd mellan rörgenomföringar i våtrumsvägg är alldeles för kort. Vidare har man haft anmärkningar på de väggbrickor som används när man monterar plastmatta, att dessa är för låga för att klara höjden av en krängd matta.

Nu har branschen därför sett över reglerna och justerat dessa för att de ska rimma bättre med verkligheten.

- När nu de berörda branschorganisationerna är överens om vad som ska gälla kommer de nya kraven att finnas med i respektive organisations branschregler från och med 1 januari 2021, skriver GVK Svensk Våtrumskontroll i ett pressmeddelande.

Justeringar

Rör

  • Rör med diameter upp till och med 32 mm ska ha ett cc-avstånd på 60 mm ±2
  • För rör med diameter över 32 mm ska avståndet mellan rörens mantelyta vara minst 60 mm
    (det innebär dock inte att cc 60 mm också ska rekommenderas för utanpåliggande klamrade rör)

Tätning

  • Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt, max 6 mm radiellt ut från röret
  • Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 6 till 9 mm utanför färdigt ytskikt. Vid kapningen får ingen åverkan göras på tätningen.
  • Brickan ska ha en axiell frigång om minst 10 mm och en radiell frigång om minst 6 mm