Ny lösning för att täta rörgenomföringar vid plastmatta i badrum

I de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 får metoden att täta rörgenomföringar på vägg med plastmatta som tät- och ytskikt en ny, säker lösning.

I de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1 får metoden att täta rörgenomföringar på vägg med plastmatta som tät- och ytskikt en ny, säker lösning. Grafik: GVK

Säkra Våtrum uppdateras med ny säker lösning för att täta rörgenomföringar när du väljer plastmatta till ditt badrum.

Branschreglerna för säkra våtrum uppdateras 1 januari nästa år. En av de viktigaste nyheterna är att man presenterar en ny lösning för hur man ska täta rörgenomföringar när man väljer plastmatta till sitt badrum. Det som tillkommit är ett butylband.

Tidigare krängdes bara plastmattan mot röret. Nu ska tätning mot rör göras med butylband så länge inte leverantören rekommenderar annat. Sedan ska tätningen ha ett sprutskydd, till exempel en väggbricka, för att undvika mekanisk åverkan på butylbandet.

- Butylbandet innebär att tätningen nu blir betydligt säkrare. Arbetsgruppen som kommit fram till den nya lösningen består av representanter för organisationerna GVK, Golvbranschen, GBR och Säker Vatten. Förändringen är därför väl förankrad och bygger på erfarenhetsåterföring från våtrumsbranschen, säger Johan Aspelin, vd för branschorganisationen GVK.

En annan viktig uppdatering är att huvudregeln för rörgenomföring i golv med tätskikt blir att detta ska undvikas helt i alla fall utom när det kommer till spillvattenrör och golvbrunn. Istället ska man gå via en teknikslits och komma ut genom vägg för att uppnå en säker anslutning mellan rör och tätskikt. Kan man inte detta finns det undantag till regeln.

- Undantaget säger att det ska vara ett minsta avstånd på 100 millimeter mellan rörgenomföringshylsor som bryter golvets tätskikt, och minst 60 millimeter till vägg. Tätskiktsentreprenören får då tillräckligt utrymme för att montera tätskiktet på ett fackmässigt sätt. Detta är i första hand en harmonisering med Säker Vattens branschregler för VVS-installatörer. Regeln fanns redan i förra utgåvan av branschreglerna, men är nu tydligare skriven.

De uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum släpps i början av nästa år.