Energiministern ger besked om nytt elprisstöd

Lägesbild för elförsörjningen

Lägesbild för elförsörjningen

Nytt elstöd tas fram, bygger på det gamla men gäller för alla elområden.

Rapporterna om hushållens höga elräkningar har duggat tätt sista veckan. Nu meddelar regeringen att de vill utöka elprisstödet till att gälla samtliga fyra elprisområden. Svenska Kraftnät får därför i uppdrag att ta fram ett nytt elprisstöd, som utgår från den gamla modellen men som gäller för alla områden.

Orsaken till ändringen är att prisskillnaden mellan elområdena jämnats ut. Jämför man elområde 1 och 2 med område 3 och 4 under 2021-2022 så var skillnaden i snitt 200 procent, men tittar man på samma områden under november till december så är prisskillnaden bara 25 procent.

– Mot bakgrunden som jag gett kommer vi att ge ett uppdrag om ett utökat elstöd som riktas till hushåll i hela landet, alltså alla fyra elprisområden. Svenska Kraftnät ska pröva om det går att sätta ett förbrukningstak. De ska pröva om taket går att sätta på olika nivåer, så att man kan ta hänsyn till kallare klimat i norra Sverige, säger energiminister Ebba Busch.