Värmepumpar

Jämför luft/vatten-värmepumpar – välj rätt värmepump

Se till att välja rätt luft vatten-värmepump. Nu har Byggahus.se samlat 71 av de vanligaste luft vatten-värmepumparna i en lista där du enkelt kan jämföra de olika modellerna med varandra.

Jämför luft vatten värmepumpar på mobil eller desktop.

Jämför luft vatten värmepumpar på mobil eller desktop. Foto: Marlén Eskilsson

En luft vatten-värmepump är en stor investering, de dyraste kostar upp till cirka 125 000 kr för bara själva maskinen. Sedan tillkommer kostnad för installation.

Vi har tagit fram en lista med de vanligaste luft vatten värmepumparna på den svenska marknaden. I listan anger vi per modell vilken storlek på hus de passar för, hur effektiva de är, ljudnivå, garanti, om de är varvtalsstyrda samt listpris i de fall det finns tillgängligt.

Så väljer du värmepump - 8 frågor och svar

Här svarar vår expert Robin Toneby på hur du ska tolka värdena i jämförelsen och vad som är viktigt att tänka på när du väljer luft vatten värmepump.

Vilken värmepump ska jag välja?

– Grundläggande är att ta reda på husets effektbehov - vilken storlek på värmepump du behöver, berättar Robin.

Robin Toneby
Robin Toneby

Det går att räkna ut en ungefärlig toppeffekt för ett hus med en enkel beräkning. Ett hus drar ett antal Watt per kvadratmeter. Ett modernt hus drar ungefär 30 W/m2 och ett äldre sämre isolerat hus drar ungefär 60 W/m2. Andra parametrar som påverkar är klimatet. Ett hus i norra Sverige kräver mer effekt då det är kallare utomhus. På samma sätt minskar effektbehovet med olika typer av energieffektiverinsgåtgärder såsom fönsterbyte, tilläggsisolering på vind etc. 

Ska du värma upp 100 kvm yta behöver huset alltså tillföras 3 respektive 6 kWh löpande den kallaste dagen (30w*100m2 och 60w*100m2). Med utgångspunkt från det dimensioneras värmepumpen. 

En svårighet med luft vatten värmepumpar är att de tappar effekt i takt med lägre utomhustemperaturer

En svårighet med luft vatten värmepumpar är att de tappar effekt i takt med lägre utomhustemperaturer. För att få rätt storlek på maskin kan man därför behöva energikalkyler för olika storlekar på värmepumpen och genom det för att få bäst bedömning av vilken storlek som ger bäst besparing.

– Utöver att få rätt storlek på värmepumpen vill du ha en effektiv värmepump med så bra årsvärmefaktor (SCOP) som möjligt. Du som har radiatorsystem hittar den effektivaste luft vatten värmepumpen under rubriken “SCOP 55”. Har du ett golvvärmesystem hittar du vilken som presterar bäst på det under “SCOP 35”.

Den får gärna vara varvtalsstyrd och ha lång garanti. En låg ljudnivå är bra, liksom så lågt pris som möjligt.

Alla ovanstående faktorer hittar du i vår jämförelse. Sortera värmepumparna, analysera och vänd och vrid på siffrorna för att hitta den modell som passar dig bäst.

– När du har hittat ett par intressanta modeller brukar det via tillverkarnas hemsidor finnas tips på bra installatörer i närområdet.

SCOP säger hur effektiv luft vatten värmepumpen är

Vilken är då den bästa luft vatten bergvärmepumpen i vår lista?

– Man behöver titta på flera värden och koppla det till det egna behovet. Har man radiatorsystem så ser man hur effektiv värmepumpen kommer att vara om man tittar på SCOP 55 och har man golvvärmesystem ser man hur effektiv värmepumpen kommer att vara om man tittar på SCOP 33. 

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance, på svenska årsvärmefaktor, och är ett genomsnittsvärde för luft vatten värmepumpens värmefaktor under ett helt år. Värdet säger hur mycket energi en värmepump drar jämfört med vad den ger under en hel säsong med olika temperaturer. 

Vad betyder P-design kallt klimat, även kallat värmeeffekt?

P-design är den dimensionerande effekten vid -22 grader som tillverkaren vill testa värmepumpen med för energimärkningen. Det kan sägas motsvara ungefär vilken storlek på hus värmepumpen passar till enligt tillverkaren.

Man kan också formulera det som att P-design är ett antaget toppeffektbehov vid -22 grader. Maskinens årsverkningsgrad beräknas utifrån ett sådant effektbehov. En låg P-design kan resultera i att maskinen blir underdimensionerad för huset och kan komma att använda mer eltillskott. 

Vad betyder COP VVB och behöver jag byta varmvattenberedare samtidigt som jag byter värmepump?

Många luft vatten värmepumpar kommer med en varmvattenberedare inbyggd i inomhusmodulen. Värdet COP VVB säger hur effektiv denna varmvattenberedare är.

– Väljer du en sådan lösning får du en ”enhetligare” anläggning. Behöver båda bytas är det absolut bäst att göra det samtidigt.

Vad händer om man köper en för stor eller för liten värmepump, dvs över- eller underdimensionerar värmepumpen?

– Enkelt uttryckt får man högre energiförbrukning än nödvändigt. Med en för liten värmepump behöver en elpatron eller alternativ energikälla stötta värmepumpen onödigt mycket. Har man en för stor värmepump kan man få korta drifttider, kompressorn har då också större effekt vilket gör att den kan dra mer el under perioder då man har låga behov av värme.

Vilken ljudnivå är acceptabel på luft vattenvärmepump? Vilken modell låter mest/minst?

– Här ska du tänka på att ljud uppfattas väldigt olika - en viktig sak att tänka på är att man i energimärkningen mäter ljudnivån vid den P-design tillverkaren har valt. Två värmepumpar som har en effekt på 8 kW där man valt två olika P-design, t.ex. 5 kW respektive 7 kW, kommer ju få sin ljudbild mätt vid olika hård belastning. Därför får du ta den uppmätta ljudnivån med en nypa salt, värdet är inte jättetillförlitligt.

Tillverkarna lämnar 3-6 års garanti. Hur stor roll spelar 3 års extra garanti?

– Spontant håller jag hårt i garantier eftersom tillverkaren då måste ta ett direkt ansvar för garantikostnaderna. Den tillverkare som lämnar längre garanti kommer garanterat jobba hårt för att ha så pass bra kvalité att de inte får några större eftermarknadskostnader. Tänk bara hur dyrt det är att behöva åka ut till en kund och åtgärda fel på enklare komponenter som t.ex. givare. 

Vilka värmepumpar är med i listan?

Det finns tusentals olika luft vattenvärmepumpar och alla är inte med i vår lista. Vi har börjat med ett urval av de vanligaste. Listan kommer att fyllas på efter hand. Skriv gärna i artikelkommentarerna om du saknar en viss modell.

Läs mer

Maxa värmepumpens effektivitet med en bra installation