Ikea rekommenderas åtgärda köksluckor hos husägare

Köksluckor av typen Bodarp, dock ej hemma hos husägaren ifråga. Det är viktigt att man följer instruktionerna noggrant när man monterar dessa, annars kan de bli känsliga för repor och fläckar.

Köksluckor av typen Bodarp, dock ej hemma hos husägaren ifråga. Det är viktigt att man följer instruktionerna noggrant när man monterar dessa, annars kan de bli känsliga för repor och fläckar. Foto: Ikea

Bristfälliga monteringsinstruktioner gör att Ikea får kritik hos Allmänna reklamationsnämnden.

En husägare i Hjärnarp har gått till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) efter att hen inte kostnadsfritt fått byta köksluckor. Husägaren hade köpt köksluckor av modellen Bodarp, men var missnöjd med deras motståndsförmåga när det kommer till fläckar och repor. Det anges i informationen att de är enkla att rengöra, men enligt husägaren kan man inte ta på dem utan att det uppstår fläckar och dessa är svåra att få bort. 

Ikea anser dock att husägaren är ansvarig för felen eftersom monteringsinstruktionerna inte har följts. Den typen av skador och fläckar som luckorna ådragit sig tyder på att husägaren missat väsentliga steg i monteringen.

Företaget klargör detta i ett svar på anmälan till ARN.

- När plastfolien tas bort från luckans yta uppstår statisk elektricitet som gör att luckan är känslig för repor och fettfläckar (exempelvis fingeravtryck). Om detta inte görs i samband med att skyddsplasten avlägsnas kan fläckar och repor bli väldigt svårt att få bort senare, likt det NN uppvisar. Av denna anledning är det viktigt att följa instruktionerna som medföljer varje produkt.

Nämnden har granskat inkommen dokumentation och även sett över den manual som Ikea hänvisar till. De slår fast att husägaren mest troligt gjort fel under monteringen, men att manualen uppvisar brister som gör att Ikea ändå är ansvariga för felet.

- Den medföljande anvisningen är bristfällig eftersom den inte tillräckligt tydligt redogör för vilka delar av skyddsfilmen som kan tas bort före montering och då den inte innehåller någon information om att köksfronterna efter borttagandet av skyddsfilmen är extra känsliga för uppkomst av fläckar, utan endast repor, skriver de.

Därmed rekommenderas Ikea åtgärda problemet hemma hos husägaren. Hen vill helst ha nya luckor av annan modell, men nämnden specificerar inte hur Ikea bör fullfölja ärendet. Man slår istället fast att Ikea är ansvariga för att avhjälpandet sker på ett fackmässigt sätt, men att de själva får avgöra på vilket sätt det ska ske.