IKEA får bakläxa på köksluckor som slitits mycket på kort tid

En husägare är missnöjd med köksluckorna hen köpt från Ikea. Köket på bilden är dock inte husägarens.

En husägare är missnöjd med köksluckorna hen köpt från Ikea. Köket på bilden är dock inte husägarens. Foto: Ikea

IKEA anser att slitaget på en husägares luckor beror på yttre påverkan, medan husägaren anser att det handlar om dålig kvalitet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommenderar IKEA att kostnadsfritt leverera nya köksluckor till en husägare som köpte ett kök från varuhuset 2015. Husägaren ifråga skriver i sin anmälan till nämnden, att köket redan efter ett år hade oacceptabla skador. Exempelvis nämner hen hål i köksbänken, handtag som gått sönder, lådor det är fel på och köksinredning som slitits fortare än vad som kan anses vara normalt.

När husägaren reklamerade köpet 2019 ansåg IKEA att det var husägarens skötsel som brustit. Därför hamnade tvisten till slut hos ARN. Där försvarar sig IKEA med att bilderna på köket visar att husägaren inte torkat av fronterna när det uppstått väta på dem, och att detta är vad som orsakat slitaget. Vidare framhåller man att ytskiktet skadats genom yttre påverkan.

- Köksfronten som har värst skador öppnas mot fläkten och det är tydligt att fläkten varit utdragen när fronten öppnats. Köksfront och fläkt har slagit i varandra och efter att detta hänt upprepade gånger, i kombination med att ånga förekommit vid matlagning, har de uppvisade defekterna uppstått, skriver IKEA i sitt svar till ARN.

Men enligt nämnden kan man inte urskilja handhavandefel eller bristande underhåll som orsak till slitaget.

- Av det bildmaterial som getts in till nämnden framgår att ytskiktet släppt, eller börjat släppa, på vissa köksfronter (luckor) och att det verkar som att de aktuella fronterna är placerade kring fläkten. Enligt nämndens bedömning ser det inte ut som att ytskiktet skadats till följd av yttre påverkan. Eftersom IKEA inte gjort något förbehåll om att fronterna inte fick användas i närheten av fläkten, anser nämnden att det är fråga om ett sådant fel som omfattas av garantin.

Därmed rekommenderas IKEA att ersätta de skadade luckorna.