Hushåll oroar sig över bostadens värdeutveckling

Radhus.

Radhus. Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Oron över att värdet på bostaden ska sjunka ökar, speciellt bland unga.

Trots att bostadspriserna stigit historiskt, och legat oförändrade eller ökat marginellt sista månaderna, är det allt fler som oroar sig över värdeutvecklingen på sin bostad. 2018 oroade sig 19 procent över värdeutvecklingen - den siffran har stigit till 25 procent i år.

– Det har varit ett händelserikt år på bostadsmarknaden. Förutom osäkerhet kring regeringsbildningen och fortsatt hårda kreditvillkor har reporäntan höjts för första gången sedan 2011. Det är främst därför andelen bostadsägare som är oroliga för värdeutvecklingen på deras bostad ökat senaste året, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som är de som tagit fram statistiken.

I gruppen 18-29 år är siffran ännu högre, där är nästan hälften oroade över att värdet på deras bostad ska sjunka. Oron avtar sedan med ålder. Tittar man bara på pensionärer sjunker den till 17 procent.

Ålder Ja Nej Vet ej
Totalt 25% 75% 0%
18–29 år 47% 49% 4%
30–49 år 28% 72% 0%
50–64 år 18% 82% 0%
65–79 år 17% 83% 0%