Husföretag får bakläxa på knarrande golv

Husföretag har rätt att själva försöka åtgärda problemen med golven i ett nybygge, men det ska ske inom skälig tid.

En husägare i Hisings Backa byggde nytt hus med Hällingsjö Hus, men blev besviken på slutresultatet eftersom golven knarrar och lutar. Husföretaget har varit på plats för att åtgärda problemet vid fyra tillfällen, men inte lyckats hitta en lösning. Därefter upplever husägaren att kommunikationen gått i stå.

- Företaget har gjort fyra försök att åtgärda felen på en mindre del av huset men avslutat försöken utan att lyckas. Företaget vägrar att anlita en annan aktör som kan åtgärda felen, skriver han i en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. 

Som ersättning för felen vill husägaren ha 661 900 kronor. Summan inkluderar pengar för att åtgärda problemen, betalning av besiktningsman, magasinering av möbler samt hyra för alternativt boende under ombyggnationen.

Husföretaget medger att det är problem med golven men menar på att de har rätt att försöka lösa situationen själva och att summan som husägaren vill ha inte är rimlig.

- Kravet är orimligt i förhållande till det arbete som faktiskt krävs. Då samma problem uppstått i ett närliggande, identiskt hus och lyckade åtgärder där har gjorts, är källan till problemet funnen. Kostnader för stabilisering av underlag, ny parkett, nya golvlister, hotellvistelse för de boende samt avslutande storstädning uppgick i den fastigheten till 70 000 kr exklusive mervärdesskatt, skriver de som svar på anmälan.

Husägaren menar på att problemen i det huset bara handlade om 5 kvadratmeter, medan samma siffra i hans hus är 145 kvadratmeter.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat bägge parters bevis och kommunikation. De slår fast att husföretaget har rätt att försöka åtgärda problemen, men att det är viktigt att det sker skyndsamt och utan kostnad för husägaren. 

- Med hänsyn till den osäkerhet som förelegat om orsaken till felet, men att orsaken enligt företaget numera fastställts, finner nämnden att NN inte har skäl att avvisa erbjudandet om avhjälpande. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och utan kostnad för honom.