Husägare tar företag till ARN efter missnöje med betonggolv

Så här kan slutresultatet för betong av den typen som husägaren beställt se ut.

Så här kan slutresultatet för betong av den typen som husägaren beställt se ut. Foto: Designbycement

Betonggolven i huset blev inte som förväntat men byggföretaget vill inte åtgärda dem.

En husägare i Ängelholm har kommit i konflikt med ett byggföretag efter att företaget lagt vitruviusbetong på husägarens golv med otillfredställande resultat. Sammanlagt handlar det om 126 kvadratmeter golv i bland annat allrum, badrums, toalett och sovrum. Husägaren menar på att arbetet inte är fackmässigt utfört och att delar av arbetsprocessen inte utförts - något som ett besiktningsprotokoll bekräftar.

Byggentreprenören anser dock inte att de ska behöva åtgärda något. De förklarar att de redan under arbetets gång förklarade för kunden att underlaget som installationen gjordes på var för varmt vilket skulle påverka torktiden för spackel och målning och därmed resultatet.

- Företaget påpekade detta för NN redan i början av arbetet och sade att om han inte sänkte värmen kunde inte målaren fortsätta eftersom spackel och dylikt inte kunde torka, skriver Eriks Golv i Markaryd AB som svar på en anmälan som husägaren gjort till Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget har dock vid ett tillfälle varit på plats och rättat till vissa brister.

- Företaget rättade till vissa brister och dragningar i golvet. Då uppstod det några ”torrfläckar”, skriver Eriks Golv i Markaryd AB.

Husägaren delar bilden av att företaget varit på plats och försökt åtgärda bristerna men han anser inte att de lyckats med detta. Han ser därför helst att han ersätts för kostnaden att ta dit en annan entreprenör som genomför arbetet med fullgott resultat. 

Allmänna Reklamationsnämnden håller med om att det finns brister kvar, men menar samtidigt på att entreprenören måste ges en chans att göra ett bra jobb. De anser att husägaren ännu inte rätt att ta dit en ny entreprenör. Istället bör byggföretaget som först åtog sig jobbet försöka åtgärda bristerna.

- Utifrån besiktningsprotokollet som getts in står det klart att arbetet har brister i flera avseenden. Eriks Golv i Markaryd AB bör därför rekommenderas att fackmässigt och utan kostnad för NN avhjälpa de fel som framgår av besiktningsprotokollet. Någon rätt för NN att dessutom erhålla betalningsbefrielse för det arbete företaget utfört anser nämnden inte föreligga, skriver nämnden.

Företaget rekommenderas därför att åka ut till kunden och se till att arbetet blir ordentligt gjort.