Högre inflation än väntat - och högre elpriser

Inflationstakten fortsatte uppåt vilket väntas påverka Riksbankens hantering av styrräntan vid nästa möte.

Ekonomin fortsätter att vara tuff för hushållen. Inflationen gick, enligt Statistiska Centralbyrån, upp mer än väntat - både med elpriserna inkluderat och när man exkluderar dem. Elpriserna ökade med 28,8 procent i december jämfört med månaden före. Inflationstakten uppgick till 12,3 procent.

– Vi kommer att se fortsatta kraftiga prisökningar till och med mars, kanske in i april, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Riksbanken väntas nu göra en större höjning av styrräntan än vad som tidigare kommunicerats, detta för att mota utvecklingen. Med höjd styrränta följer högre boräntor. 

Samtidigt har inflationen i USA backat sista sex månaderna så många experter ser ändå positivt på 2023 och tror att det kommer att vända efter första halvåret.

Den aktuella prognosen för styrräntan är sedan förra räntebeskedet:

 
    2022 kv 3 2022 kv 4 2023 kv 4 2024 kv 4 2025 kv 4  
  Styrränta 0,83 (0,82) 2,00 (1,90) 2,84 (2,53) 2,84 (2,44) 2,84