Hög straffavgift för paret som rev Bergendorffska gården

Bergendorffska gården

Bergendorffska gården Foto: Google Maps

Rivningen av Falsterbos äldsta gatuhus får statuera exempel genom hög straffavgift efter otillåten rivning.

Vi har tidigare skrivit om adelsparet som rev Bergendorffska gården i Falsterbo utan tillstånd. Nu har byggnadsnämnden beslutat påföljd. Paret ska betala en kvarts miljon kronor i straffavgift. Man vill statuera exempel eftersom byggnaden är en av få väldigt gamla byggnader som finns kvar på orten. Byggnaden var Falsterbos äldsta gatuhus.

Orsaken till rivningen uppges ha varit att husets skick var betydligt sämre än vad ägarna trott när de ansökt om tillstånd för renovering, och man valde därför att riva istället. När detta framkom ledde det till byggstopp och flera turer i rätten.

Paret själva uppger att de hela tiden haft för avsikt att bevara så mycket av det gamla huset som möjligt. Detta bekräftades senare även av rätten. Paret uttalade sig då i Kvällsposten.

– Vi hade inga intentioner att förstöra något, därför har det varit en tung process och skönt att sanningen kommer fram. Det är det viktigaste för mig. Vi har tagit felaktiga beslut men vi har inte gjort något kallblodigt.

I skrivande stund har de inte kommenterat straffavgiften. Däremot är det känt sedan tidigare att man fått bygglov för att bygga upp ett hus som ser likadant ut som det man rev.