Rev hus olovligen - nu ses ljusning på konflikten

Riven K-märkt byggnad väntas byggas upp på nytt i Falsterbo.

Bergendorffska gården som den såg ut före rivningen.

Bergendorffska gården som den såg ut före rivningen. Foto: Google Maps

Det har under en längre tid rått konflikt kring ett K-märkt hus i Falsterbo, den så kallade Bergendorffska gården - som numera är ett minne blott. Ägarna skulle bygga om huset, samt addera en tillbyggnad - detta hade de fått bygglov för. Men istället rev de hela byggnaden.

Rivningen ledde till en långdragen strid med byggnadsnämnden, men situationen ser nu ut att gå mot sin lösning.  Husägarna har lämnat in ritningar på en nybyggnad, och dessa väntas godkännas. I princip tänker man bygga gården i ny version. 

Att paret valde att riva den K-märkta byggnaden uppges ha berott på att huset var i så dåligt skick. Man säger sig inte ha haft för avsikt att bryta mot lagen, utan insåg att det inte gick att riva del för del såsom man ska vid en renovering. Den anlitade arkitekten menar på att detta beror på den låga kvaliteten hos en äldre renovering.

– Allt som är gammalt är ju inte bra, och det fanns klantarslen även förr om åren. Huset var trasigt, den gamla korsvirkesstommen var sönderskuren när man satte in större fönster på 1800-talet. Därigenom hade den ursprungliga stommen tappat sin funktion och när byggaren började ta i huset började det rasa samman. Men det är ingen ursäkt, man borde gett kommunen kännedom om situationen. Istället gick man på och rev, det är inte så en ombyggnad sker, säger arkitekt Greger Palmstierna till Expressen.

Husägarna uppges ha sparat pannor, fönster och annat som gått att ta tillvara.

Nu återstår bara ett formellt beslut hos kommunen, sedan startar husbyggnationen.