Har dubbla boendekostnader efter att ha tvingats bort från sina hus

Mjölnargatan påverkas av Norrbotniabanans sträckning.

Mjölnargatan påverkas av Norrbotniabanans sträckning. Foto: Google Maps

Boende på Mjölnargatan får sina hus tvångsinlösta och har köpt nya bostäder, men ersättningen för deras hus har inte kommit.

På grund av bygget av den nya järnvägen Norrbotniabanan blir husen på Mjölnargatan i Skellefteå tvångsinlösta, och flera andra i närheten drabbas. De nio hushållen på gatan har uppfattat uppmaningar från Trafikverket som att de omgående ska leta nya hus. Husägarna står nu med dubbla bostadskostnader, men ersättningen från Trafikverket har fortfarande inte kommit.

– De flesta här lydde Trafikverkets uppmaningar och köpte i god tid ett nytt hus och ska snart ut med miljonbelopp. Det är pengar som vi inte har, säger Roger Flodin, boende på Mjölnargatan, till SVT.

Många av de drabbade hushållen har litat på att Trafikverket ska se till att de inte hamnar i kläm, att de ska hinna få ersättning för husen samt överbryggningslån och eventuella övriga kostnader för dubbla boenden betalda. Men ersättningarna dröjer och att betala dubbla bostäder är det inte alla som har möjlighet till.

Nu känner sig de boende i området lurade.

Trafikverket har dock en annan bild av situationen:

– Vid våra möten har jag har sagt att de ska börja titta efter nya hus och förbereda sig för en flytt men att vi inte kan betala ut några pengar förrän bansträckningen har vunnit laga kraft och den frågan ligger hos regeringen. Jag har aldrig uppmanat dem att börja köpa nya hus redan nu, säger Hans Stöckel som har hand om fastigheter och avtal kring inlösen vid Trafikverket.