Grannar i konflikt efter nybygge på höjd tomt

Ett kvarter med hus, dock inte de som omnämns i artikeln.

Ett kvarter med hus, dock inte de som omnämns i artikeln. Foto: Marlén Eskilsson

Det nybyggda huset blev högre än väntat eftersom husbyggarna fyllde på med grus och höjde tomten, detta har retat grannarna vars tomt nu hamnat i skugga.

Grannar i Piteå har hamnat i konflikt efter att husägarna på ena tomten byggt ett högre hus än vad grannarna på tomten nedanför förväntat sig. Enligt bygglovet skulle huset inte bli så högt att det skuggade tomten. Men på grund av att grannarna även höjde marken med drygt en meter har tomten nedanför hamnat i skugga. Dessutom rinner det ner regnvatten och grus mot den.

– Utsikten är borta och hela stugan skuggas. Vår tomt förstörs av stora vattenmängder och grus som rinner ned. Snö från deras tak faller ned på våran häck och förstör buskaget, säger dottern till grannparet som äger huset nedanför nybygget, till Norrbottenskuriren.

Huset ligger ovanligt nära tomtgräns eftersom grannarna godkänt detta då de inte trodde att tomten skulle höjas. Men det gör också att problemen med massor som rasar ner mot deras tomt förvärras.

Kommunen har varit ovilliga att göra något åt situationen, men efter att mark- och miljödomstolen sagt sitt måste kommunen nu göra en tillsyn.

Grannparet vill att grannarna lyfter upp det nybyggda huset och gräver bort gruset som utgör tomthöjningen. Det återstår dock att se vad kommunen landar i för beslut.