Byggahus.se

Otillåtet avlopp?

7k läst  59 svar

 1. Nobbe_1
  Medlem Nivå 7
  Tillstånd saknas för eget avlopp?

  En vän till mig har köpt en fastighet för drygt ett år sedan. Fastigheten har eget avlopp gällande både toalett och tappvatten (två separata lösning). Tror det är infiltration gällande BDT-vatten och sluten tank för toalett.

  Nu när Miljökontoret gör en kontroll så visar det sig att erforderligt tillstånd saknas för dessa avlopp och detta har inte heller kommit fram vid köpet.

  Är du skyldig som köpare att kontrollera att alla bygglov och tillstånd för den tilltänkta fastigheten är godkända och beslutade eller kan man förutsätta detta juridiskt att det är ok då säljaren har medvetet gjort en otillåten handling eller värre olaglig handling som uppfört t ex ett svartbygge eller som i det här fallet anlagt avloppet utan tillstånd?

  Vad kan hon som köpare göra nu när Miljökontoret kräver henne på ett tillstånd....eller kanske än värre i slutändan en helt ny anläggning om den som är idag inte uppfyller kraven som är ställda. Hon bor så till, nära en sjö så miljökraven är högt ställda.
   
 2. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 8
  Det är nog bra med mer info för bedömning. Till exempel vilken information som lämnades om fastigheten och i den frågelista som ofta finns. Vilken besiktning gjorde köpare? Notera att VA ofta är undantagen hos besiktningsföretag. Tog köparen kontakt med kommunen för att ställa frågor?
   
 3. Nobbe_1
  Medlem Nivå 7
  Ingen besiktning i världen av någon köpare har kunnat fastställa att det saknades tillstånd för anläggningen. Det var inget skrivit angående att det saknades tillstånd i en eventuell frågelista eller något som antydde en sådan beskrivning som säljaren lämnat. Ja jag vet att va är undantaget och därför besiktigades inte detta heller. Men åter igen, anläggningen är nog helt i sin ordning "bara" det att det saknas tillstånd hos Miljökontoret/kommunen för anläggningen.

  Det ska tilläggas att min vän aldrig ägt/köpt någon fastighet tidigare och jag tror inte att man som säljare förväntas gå så långt att man kontaktar Miljökontoret för att få reda på om tillstånd finns eller inte! Jag skulle då inte kontakta byggnadsnämnden heller för att få reda på om bygglov finns för den fastighet jag ska köpa eller kanske om det finns ett fristående garage på tomten.

   
 4. S
  Medlem · Nivå 12
  Man kan ju prata med tidigare ägare? Det kan ju tänkas att det finns nån logisk förklaring men att kommunen själva schabblat.....Man behöver ju liksom inte anklaga den som gjort det för nåt. Bara kolla av hur processen gick till så man vet.
   
  • Laddar…
 5. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 8
  Om det bara är tillstånd som saknas medan avloppet i sig är godkänt är det nog inte så dyrt att fixa de papper som behövs så knappast skäl att öppna en process för detta. Men om avloppet inte blir godkänt blir det mer komplicerat. En köpare har undersökningsplikt även för avlopp. Men detta blir ett problem bara om avloppet blir underkänt. I så fall bör man klarlägga om köparen kunnat se brister och om säljaren gjort fel som inte upplyst. Men förhoppningsvis löser det sig om kommunen godkänner avloppet.
   
 6. Nobbe_1
  Medlem Nivå 7
  Ja den logiska förklaringen tror jag är att säljarna inte visste att det erfordras tillstånd för att anlägga ett enskilt avlopp och jag tror aldrig kommunen kommer att erkänna att det är dom som schabblat utan finns det inget tillstånd registrerat hos dom så finns det inget tillstånd. Sedan kommer givetvis kommunen fortsätta (med all rätt) att det ska finnas ett tillstånd.

   
  • Laddar…
 7. S
  Medlem · Nivå 12
  Tja fast har de sagt det? Det låter mycket märkligt då avlopp hör till det som brukar vara den besvärligaste biten på känsliga ställen.......
   
 8. Nobbe_1
  Medlem Nivå 7
  "Bara" ett tillstånd som saknas kan bli nog så dyrt om det är sant det som står i miljöbalken och detta tycker jag inte att min vän ska behöva bekosta då det inte framgick vid köpet att det saknades. Tillbaka till min fråga om hur långt undersökningsplikten för mig som säljare sträcker sig? Ja kanske att besikta det som går av själva avfallsanläggningen (som jag också ser som ganska verkningslöst), eftersom det är svårt att se eventuella fel i en trekammarbrunn eller sluten tank genom att titta i den.

   
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 16
  Det här är en mycket vanlig situation, t o m så vanlig att var och varannan fastighet saknar tillstånd för sitt avlopp.

  Det ingår i köparens undersökningsplikt att besiktiga avlopp och det första steget är att titta på anläggningens dokumentation, d v s avloppstillståndet och föreläggandet om försiktighetsåtgärder. Där står hur avloppet är dimensionerat och om hur det kan användas (och inte användas). Undersökningsplikten minskar endast om säljaren har gjort tydliga utfästelser gällande avloppet. Så i korthet, ja, det första man ska göra när man är spekulant på en fastighet med eget avlopp är att kontakta kommunen och begära ut alla handlingar om fastigheten.

  Sen till vad som krävs. BDT-anläggningen är inte tillståndspliktig, den är endast anmälningspliktig. Säljaren tycks således ha missat att anmäla anläggandet eller ändringen av sin BDT-anläggning.

  Anläggandet av en WC-tank är tillståndspliktig.

  Köparen måste ansöka om ett avloppstillstånd om hon önskar släppa ut WC-vatten. Hon kan ju alltid försöka få säljaren att betala en del men det finns ingen juridisk framkomlig väg för att tvinga säljaren att betala för hennes nya avlopp.
   
 10. Nobbe_1
  Medlem Nivå 7
  Det ser i alla fall ut som du vet vad du pratar om :crysmile: så jag måste väl tro på det du säger till motsatsen bevisas ;) Så i korthet kan man ju då undra varför ingen mäklare jag har pratat med säger åt säljaren att ta fram/beställa erforderliga tillstånd/dokumentation över just det enskilda avloppet så säljaren har ansvaret att upplysa köparen om alla fakta? Det är väl fakta att saknas det tillstånd så vet väl säljaren det eftersom man är väl skyldig som fastighetsägare att informera sig om vilka regler och lagar som gäller för sin fastighet?

  Summa summarum betyder detta alltså att vad jag en bygger eller uppför på min fastighet spelar ingen roll vad det gäller bygglov, tillstånd mm? När nästkommande köpare efter mig inser genom en kontroll av byggnadsnämnden, Miljökontoret m.fl. att det saknas ett tillstånd eller bygglov så är det dessa som köpt min fastighet som får bekosta detta eftersom de har undersökningsplikt....eller gäller detta enbart enskilda avlopp :rolleyes:


  QUOTE="Claes Sörmland, post: 3367467, member: 154009"]Det här är en mycket vanlig situation, t o m så vanlig att var och varannan fastighet saknar tillstånd för sitt avlopp.

  Det ingår i köparens undersökningsplikt att besiktiga avlopp och det första steget är att titta på anläggningens dokumentation, d v s avloppstillståndet och föreläggandet om försiktighetsåtgärder. Där står hur avloppet är dimensionerat och om hur det kan användas (och inte användas). Undersökningsplikten minskar endast om säljaren har gjort tydliga utfästelser gällande avloppet. Så i korthet, ja, det första man ska göra när man är spekulant på en fastighet med eget avlopp är att kontakta kommunen och begära ut alla handlingar om fastigheten.

  Sen till vad som krävs. BDT-anläggningen är inte tillståndspliktig, den är endast anmälningspliktig. Säljaren tycks således ha missat att anmäla anläggandet eller ändringen av sin BDT-anläggning.

  Anläggandet av en WC-tank är tillståndspliktig.

  Köparen måste ansöka om ett avloppstillstånd om hon önskar släppa ut WC-vatten. Hon kan ju alltid försöka få säljaren att betala en del men det finns ingen juridisk framkomlig väg för att tvinga säljaren att betala för hennes nya avlopp.[/QUOTE]
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 16
  Det är mycket som ska undersökas när man köper ett hus men i verkligheten gör nog ofta inte köpare det.

  Mäklarna ger ju heller inte någon hjälp med vad som ska undersökas och hur det ska gå till i praktiken. De är däremot duktiga på att upplysa köpare om att fastigheten ska undersökas, rent principiellt alltså. De vill ha en trygg köparen och ett snabbt avslut på affären så de kan få ut sitt arvode och gå vidare.

  Men enskilt avlopp brukar finnas listat när råd om vad som ska undersökas vid husköp listas. Här t ex Expressen som har det som punkt nr 2 på sin lista:

  https://www.expressen.se/leva-och-bo/10-saker-du-maste-kolla-innan-du-koper-hus/
   
 12. Bart
  Medlem · Nivå 8
  Jag tycker inte det är självklart att ansvaret för tillståndet automatiskt flyttas över till köparen.
  Till exempel finns det domslut som säger att en köpare ska kunna förvänta sig att alla bygglov finns och att det därför inte ingår i undersökningsplikten. Något liknande bör gälla avlopp.

  Om en säljare har angivit att avlopp finns tycker jag att en köpare ska kunna förvänta sig att det är ett godkänt avlopp. Annars finns ju inte avloppet då det inte får användas. Men det är mer tyckande än faktisk kunskap från min sida.

  Jag skulle helt klart föra en dialog med säljaren om detta och ha som utgångspunkt i alla diskussioner att säljaren ska stå för eventuella merkostnader.
   
 13. A
  Medlem · Nivå 18
  Ansvaret gentemot kommunen ligger på nuvarande fastighetsägare, kommunen kommer inte att driva frågan mot tidigare ägare.
  Sedan är det en annan fråga vem som blir ersättningsskyldig för ev. kostnader som uppstår pga felaktigheter i tillstånd.
   
  • Laddar…
 14. Bart
  Medlem · Nivå 8
  Det är klart kommunen gör det. Här handlar det om köparen kan kräva något av säljaren.

  Kommunen kan inte gå på någon annan än ägaren.
   
  • Laddar…
 15. N
  Tillbyggare · Nivå 9
  Väldigt många enskilda avloppsanläggningar i Sverige saknar giltigt tillstånd. Den enkla svaret är att fastighetsägarna inte väljer att göra om sin avloppsanläggning förrän kommunens miljöavdelning dömmer ut den. För de som infiltrerar avloppsvattnet räknar man med att den behöver göras om efter 20 år och då krävs ett nytt tillstånd.

  Som flera andra har påpekat så är det väldigt mycket som borde (ska?) kontrolleras i samband med husköp som inte ingår i de normala överlåtelsebesiktningar som Anticimex och andra företag säljer, bland annat el och VVS.
   
  • Laddar…