Byggahus.se

Häva köp eller sänkt köpeskilling av bostadsrätt pga dolda fel

 1. D
  Anonym

  Drabbadfamilj

  Anonym
  Hej,
  Hoppas på hjälp här :)

  Vi flyttade in för 5 veckor sedan i ett Bostadsrättsradhus byggt 201X.
  Vi tittade igenom besiktningsprotokoll för slutbesiktning, 1års och 2 års besiktning samt inspekterade okulärt mycket noga bakom möbler och under mattor osv före köp.

  Vi flyttar in och familjemedlemmar blir omgående sjuka.
  Då vi bott tidigare i mögelskadat hus kände vi igen symptomen.
  På grund av att byggbolaget vid byggandet monterat tilluftsventiler fel så att vatten runnit in i ventilerna misstänkte vi att det kunde vara skada i anslutning till ventil, men inget som syntes utanpå vägg.
  Vi öppnar upp tilluftsventilen i köket och finner blöt isolering, anmäler till byggbolaget som kommer och öppnar upp gipsväggen och finner kraftig svartmögelpåväxt som spritt sig i vägg och under golv.
  Än så länge är inte övriga rum undersökta, men de har samma ventilkonstruktion.
  Även grannar har nu funnit svartmögel i ventiler.

  Byggbolaget uppgav alltså att det hade varit problem men att det var åtgärdat. Dock hade de bara bytt ventilerna men utredde aldrig vad som hände med vattnet som redan kommit in...

  Vi hade aldrig kunnat upptäcka skadan innan köp då det var dold bakom vägg och under golv.

  Byggbolaget har nu påbörjat utredning och ska sanera.
  Vi har läkarutlåtande på att vi omedelbart ska evakuera pga barnens hälsa som kraftigt försämras dag för dag.

  Jag undrar vilka juridiska möjligheter vi har att kräva nedsättning av köpeskillingen eller häva köpet om skadan visar sig omfattande när de öppnar upp och inspekterar Bjälklagret?

  Har vi rätt att kräva någon typ av ersättning av säljaren även om byggbolaget åtgärdar själva skadan?
  Vi har rekommendation av läkaren att slänga stoppade möbler etc...

  Vi har redan anmält dolt fel upptäckten till mäklare och säljare.
   
  Redigerat av moderator 26 feb 2019 16:33
  • Laddar…
 2. harry73
  bra på allt · Skåne · 15 546 inlägg

  harry73Premiumikon: Skruvdragare

  bra på allt
  Ni som bostadsrättsförening ska koppla in en bra jurist och försöka få ersättning från entreprenören. Ni ska även försöka få ersättning för alla tillkommande kostnader, som sanering av möbler och temporärt boende.

  Mögelspår förekommer överallt i luften, så jag förstår inte varför du ska slänga möblerna, är luftfuktigheten så hög i huset? Men om det nu behövs, ska ni (föreningen) försöka få ersättning från entreprenören.

  Sedan kan du såklart skriftligt underrätta er säljare att ni hittat ett dolt fel och att skadebeloppet fortfarande är oklar pga processen mellan förening och entreprenör, men att ni kommer att kräva skadestånd för extra kostnader ni får pga felet.

  Sedan kan man fråga sig hur stor chansen är att ni får ersättning av säljaren. Fanns det verkligen inga indikationer? t ex förhöjd luftfuktighet, förhöjd fukthalt i väggen, mögellukt när man luktar i husets alla hörn (t ex vid friskluftsventil.
  Men anmäla felet kan ni göra och ska ni göra omgående.
   
 3. K
  Lägenhetsfixare · stockholm · 2 360 inlägg

  klimt

  Lägenhetsfixare
  Du bör läsa föreningens stadgar. Det troliga är att det är föreningen som är ansvarig för väggar, ventilation med mera. Då ska sådana fel anmälas till föreningen som ska stå för de åtgärder som behövs. Föreningen kan sedan driva frågan mot entreprenör. Om inte tidigare ägare gjort otillåtna åtgärder så kan denne knappast hållas ansvarig.
   
 4. R
  Självbyggare · Stockholm · 8 853 inlägg

  Robert-san01

  Självbyggare
  Tänk på att dolt fel inte gäller bostadsrätt då nu inte köpt det fysiska huset, utan rätten att bo där.
   
 5. H
  Moderator · Stockholm · 47 740 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Som sagt, normalt sett så ligger detta på föreningen. Därmed är inte säljaren ansvarig.

  Sedan kan man då fundera på vilket ansvar föreningen har mot den enskilde medlemmen, det ansvaret är rätt begränsat, så länge man inte kan visa på vårdslöshet eller försumlighet. Det som står i tråden tror jag inte riktigt kvalar in där. Även om man kan ha synpunkter på brister i åtgärden av ventilerna. Om lägenheten objektivt sett är helt obeboelig, så tror jag att ni har rätt till rabatt på månadsavgiften.

  Du skriver att ni flyttade in för 5 veckor sedan, och att man redan har tagit tag i detta från entreprenören. Det tycker jag är imponerande. Många byggföretag skulle dragit detta i långbänk, kan ta år innan man får en byggare att titta på den här typen av fel. Det hade givetvis varit bra om byggaren hade gjort rätt från början, och gjort rätt vid åtgärden. Men nu verkar de ju sköta detta seriöst.

  Nu håller vi tummarna för att det blir mögelfritt.
   
 6. K
  Medlem · Malmö · 1 746 inlägg

  kindvall

  Medlem
  Givet att förening och entreprenör tar hand om bristerna, kan ni väl kontakta ert försäkringsbolag vad gäller tillkommande kostnader. Kanske framför allt det där ni har bostadsrättillägget, som ibland är kollektivt tecknad av föreningen.
   
  • Laddar…
 7. D
  Anonym

  Drabbadfamilj

  Anonym
  Ingen indikation fanns på skada. Dessutom har huset genomgått slutbesiktning, 1-års besiktning samt 2-års besiktning av byggbolaget utan anmärkningar så fanns ingen orsak till misstanke när vi var på visning.
  Ingen lukt.

  Mögelsporer sätter sig i organiska material och är toxiskt. Vi har rekommendation från läkare att slänga allt organiskt då det inte kan saneras tillfredsställande. Det är inte lukten det handlar om utan toxinerna.

  Entrepenören, Veidikke är kontaktade och deras byggfelsgaranti gäller ju fortfarande så de kommer att åtgärda skadan. Vi är mer intresserade av att få ett skadestånd då våra barn blivit fruktansvärt sjuka och vi kommer att behöva evakueras samt byta ut delar av vårt bohag.
   
 8. D
  Anonym

  Drabbadfamilj

  Anonym
  Vi håller inte förra ägaren ansvarig, men har rätt att anmäla dolt fel då detta inte kunde upptäckas vid ockulär besiktning och inte förväntats efter husets ålder.
   
 9. K
  Lägenhetsfixare · stockholm · 2 360 inlägg

  klimt

  Lägenhetsfixare
  Skadestånd är knappast möjligt. Beroende på hur er hemförsäkring ser ut kan ni troligen få vissa utgifter ersatta från hemförsäkringen.
   
  • Laddar…
 10. D
  Anonym

  Drabbadfamilj

  Anonym
  Vi har gjort denna resa en gång tidigare och drivit process och vunnit mot ett byggbolag, så vi vet ju vad vi har för rättigheter.
  Vårt försäkringsbolag är inte skyldiga att gå in och ersätta och så länge det är byggfelsgaranti är den överordnad föreningens försäkring också.

  Ett dolt fel ligger på säljaren och inte föreningen.
   
 11. D
  Anonym

  Drabbadfamilj

  Anonym
  Vårt försäkringsbolag tar inte i detta då det är utifrånkommande vatten på ett hus med byggfelsgaranti som gäller.
  Vi kommer behöva att driva process för att dels få skadan sanerad och åtgärdad men även för att få pengar till evakueringsboende samt ersättning för möbler vi inte kan spara och ev även för sveda och värk då barnen tagit skada av att vistas i bostaden. Vi har ju läkarintyg på att bostaden är hälsofarlig...
   
 12. D
  Anonym

  Drabbadfamilj

  Anonym
  "
  När det gäller bostadsrätter har säljaren ansvar för dolda fel som uppkommer inom två år efter försäljning, i klartext innebär det att du som köpare kan reklamera ett dolt fel inom två år efter tillträdet. Du kan inte vänta in i det sista, utan du ska reklamera fel inom “skälig tid” efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Vad som räknas som ”skälig tid” är inte helt fastslaget, men inom fyra och en halv månader har i praxis ansetts vara skäligt. Däremot ansågs sex månader vara för länge i ett fall där det inte fanns något behov av särskilda åtgärder för att bedöma om det förelåg ett dolt fel.

  Du bör alltså reklamera så snart som möjligt. Föreligger det osäkerhet kring felet, om det är dolt eller inte, är det bättre att du reklamerar på en gång och lägger till att du kommer att komplettera dina uppgifter, än att vänta tills alla undersökningar är färdiga. Du bör också reklamera skriftligen. Kom också ihåg att du ska vända dig direkt till säljaren. Antagligen hade du kontakt med säljarens mäklare när köpet genomfördes, men en reklamation till denne gäller inte. Även om mäklaren tar emot din reklamation och lovar att skicka den vidare, så är det du som är ansvarig för att kontakta säljaren.

  Kvalificerar sig ditt problem som ett dolt fel har du rätt till ersättning från säljaren om säljaren väljer att inte avhjälpa felet. En sådan rätt för köparen finns, men det kan vara svårt att veta om och hur den rätten ser ut och när den upphör. Avböjer säljaren, denne fortsätter kanske att bestrida att felet ens finns, då har du rätt till ersättning för reparationer men kan också ha rätt till nedsatt köpeskilling och allmänt skadestånd. Är ett fel av “väsentlig betydelse” och visar sig inom ett år efter tillträde har du som köpare möjlighet att häva ett köp helt. Även efter ett år kan du ha möjlighet att häva ett köp om säljaren dessutom “handlat svikligt”, det vill säga medvetet gått in för att dölja ett fel för dig."

  https://www.bostadsjuristerna.se/8-tips-till-dig-som-upplever-dolda-fel-i-bostadsratt/
   
 13. D
  Anonym

  Drabbadfamilj

  Anonym
  "
  Prisavdrag – innebär att priset för fastigheten eller bostadsrätten justeras ned så att köparen kompenseras för de fel som påträffats. Priset ska sänkas till vad bostaden hade varit värd om felet hade varit känt redan vid köpet. Om du som köpare redan har betalat hela priset, ska du återfå mellanskillnaden mellan det gamla och det nya fastställda lägre priset, detta blir ditt prisavdrag. Kom även ihåg att redan inlämnad självdeklaration måste justeras och återspegla den nya köpeskillingen.

  Skadestånd – är också det ekonomisk kompensation. En typisk situation som kan medföra rätt till skadestånd är om du inte kan bo i din nya bostad medan omfattande reparationer utförs för a att åtgärda felen som upptäckts efter köpet och du därför måste betala dubbla boendekostnader (om du inte har försäkring som täcker denna kostnad.). Skadestånd kan också bli aktuellt för att täcka köparens kostnader för åtgärder som behövts vidtas för fel och skador. Detta kan i vissa fall vara lämpligare än ett rent prisavdrag. Skadestånd används i dagligt tal oftast som en benämning för all typ av ersättning, men termen sammanfaller inte rent juridiskt med ett prisavdrag. Att notera är också även om skadestånd normalt utdöms av domstol, finns det inget som hindrar att två parter i förhandling utanför domstol enas om ett ersättningsbelopp som avser skadestånd."

  https://www.bostadsjuristerna.se/skadestånd-bostadsrätt-villa/
   
 14. Hemmakatten
  Medlem · 12 277 inlägg
  Förstår att ni är drabbade och att ett stort fel föreligger. Vänder mig dock till begreppet "dolda fel" som inte finns som begrepp vad det gäller bostadsrätter.

  Menar också att det bör vara bostadsrättsföreningen som driver detta gentemot byggaren eftersom problemet lär finnas i alla lägenheter.
   
 15. harry73
  bra på allt · Skåne · 15 546 inlägg

  harry73Premiumikon: Skruvdragare

  bra på allt
  Dolt fel finns inte heller som begrepp i jordabalken, mdn det går likväl att få ersättning för det.
  Läs t ex följande tråd som förklarar rättsläget bra. Man får där även återkoppling efter rättegången
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.