Garage felskyltat?

13k läst  91 svar

 1. Nyfniken
  Medlem · Nivå 17
  Det är nog dags för somliga att gå ett par lektioner hos körskolan igen.
   
 2. C
  Medlem · Nivå 15
  He he, nä så hade jag verkligen inte tänkt att det skulle tolkas. Hur kom du fram till det?

  @blue.b tyckte att det var orimligt att behöva kontrollmäta och då kontrade jag med att jag faktiskt kontrollmätt i mitt garage även fast det "borde" gå. Exakt var gränsen går för när det är lämpligt att kontrollera om det går fritt är väl upp till var och ens omdöme. Man har ju ögon att se med och en mer eller mindre god uppfattning om hur högt fordonet är. Förvisso lättare sagt än gjort i TS fall när man tvingas göra en oplanerad manöver, men man vet ju hur det brukar se ut i vissa garage med drivor av olika installationer i taket.
   
 3. S
  Medlem · Nivå 12
  Förstår verkligen inte att det finns så många här på forumet som vill att Sverige ska vara ett U-land med Vilda Västernregler.

  Har man resurser att sätta upp en skylt som anger maximal höjd har man också resurser att mäta den lägsta punkten och ange just denna, helst med någon liten marginal, på samma skylt.

  Nu kan ju fel uppstå oavsett, en morgontrött hantverkare har fått i uppdrag att dra en ledning från punkt A till punkt B och inser inte i sin förvirring att hen skapat en ny lägstapunkt.

  Samma hantverkare har säkerligen noterat höjden då hen beslutade sig för om hen skulle köra ner firmabilen i garaget eller ej.

  Nu vet jag inte var juridiken säger i detta fall, men sunda förnuftet glasklart i min värld.

  Förvaltaren kan komma undan med att de inte hunnit byta skylten eller liknande och att man alltid måste kontrollmäta vid tveksamheter.

  Hoppas TS återkopplar.
   
 4. Demmpa
  Husägare · Nivå 20
  Jag frågade efter ett mått och fick ett mått som du använde och tolkade att om avståndet är större så är det fritt.

  Men man borde egentligen inte behöva kontrollmäta om ens fordon är lägre än angivet höjdmått främst inte när man kör där man måste köra när man får möte, det är även en förväntad plats att få möte på.
  TS fordon är 7% lägre än angiven höjdbegränsning (186/200=0,93).

  Trafikverkets riktlinjer säger följande:

  Tillämpning
  När den fria höjden bestäms är det lämpligt att mätning sker vid barmark och måttet avrundas nedåt till närmast 10-tal centimeter. Mätning sker alltid vinkelrätt från körbanan. Från detta mått dras den säkerhetsmarginal som behövs med hänsyn till uppfrysning, snöbeläggningstjocklek och så vidare, vanligen 10 centimeter samt eventuellt tillägg vid små konkava vertikalradier (5-15 centimeter). Den därefter erhållna höjden anges på märke C17. I praktiken innebär detta att den verkliga höjden under t.ex. en bro där den fria höjden skall överskrida 4,5 meter i praktiken är ≥ 4,7 meter.”

  Se sidan 36-38,
  https://www.trafikverket.se/content...848c0ca41/utmarkning_forbudsmarken.pdf#page36
   
 5. N
  Medlem Nivå 7
  Förse försäkringsbolaget med så mycket information som du har. Det underlättar och snabbar upp handläggningen
   
  • Laddar…
 6. C
  Medlem · Nivå 15
  Aha, OK. Nä, det var bara omständigheterna i mitt fall.

  Håller med till 100%, men med trafikreglernas princip om strikt ansvar är ju ansvarsfrågan inte alltid så intuitiv och det finns sällan möjlighet att lasta någon annan än föraren för en skada som uppstått oavsett omständigheterna. Klassikern är väl någon här som hade fått sin bil påsprungen av en häst och fick stå för skadorna eftersom han hade väjningsplikt gentemot hästen.
   
  • Laddar…
 7. S
  Medlem · Nivå 12
  Om hästen var kapabel att skruva upp en höjdangivelseskylt kan vi nog anta att samma häst även är kapabel att utföra, till skylten, matchande höjdmätningar.

  Sen är det en annan fråga hur mycket det finns att hämta hos hästen.
   
  • Laddar…
 8. Demmpa
  Husägare · Nivå 20
  Det finns massor med parametrar i ovan nämnda fall som vi inte vet någonting om, tex var, hastighet på bilen, från vilket håll kom hästen, etc.
   
 9. Åsa Lund
  Husägare · Nivå 13
  Tillbaka till ämnet, tack :thinking:
   
 10. C
  Medlem Nivå 4
  Tackar för enormt många bra synpunkter och reflexioner.

  Ska jag sända en link till tråden till mitt försäkringsbolag eller räcker det med videoinspelningen och foton samt min förklaring?
   
 11. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Bättre att skicka bara bilderna (och filmen).
   
  • Laddar…
 12. C
  Medlem Nivå 4
  Perfekt, tack.
   
  • Laddar…
 13. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Förutom bilderna och filmen så måste det naturligtvis följa med en förklarande text.
   
  • Laddar…
 14. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Egentligen spelar det ingen roll om bilen har vajningsplikt gentemot hästen. Bilföraren har strikt ansvar, hästägaren/ryttaren har inte strikt ansvar. Om ryttaren inte hade uppsåt eller var oaktsamt, är ryttaren inte skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen. Därmed blir bilföraren automatiskt skadeståndsskyldig, även om hen inte var vållande till olyckan.
  Samma kan gälla för fastighetsägaren. För att fastighetsägaren ska vara skadeståndsskyldig kan det behövas att du kan bevisa att hen var försumbar, t ex visste om felskyltningen en längre tid men gjorde inget åt det.
   
  • Laddar…
 15. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Men om en väg inte är skyltad för en viss hastighet, gäller 70 km/t även om 50, 30 eller 5 hade varit lämpligare.
  Detta gäller för nästan alla enskilda vägar och faktiskt också för många som är skyltad med lägre hastighet.
  Att bara sätta upp en trafikskylt räcker inte för att den ska gälla.
  Likväl är det förarens ansvar att köra i en lämplig hastighet.
   
  • Laddar…

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: