Byggahus.se

Coronavirus

 1. T
  Husägare · Nivå 11
  Orkar du utveckla lite vad det är du inte riktigt tycker lira? Jag har sett att ni haft en diskussion om siffrorna lite fram och tillbaka och att ni först tyckte det såg rimligt ut. Men nu verkar ni "upptäckt" något?
  Jag tycker absolut inte något verkar häpnadsväckande än... Men jag kanske är på tok för korkad.

  Nedan text är riktad till alla:
  Vidare är det väl ingen konstighet i att "social distansering" fungerar. Virus har ju ingen egen fri vilja och möjlighet att kunna uppsöka sina offer aktivt. Så 2 meter lucka i sidled kommer ju alltid fungera.
  Och att andas ut aerosols droppar som ska flyga längre än 2 meter kräver lungor som de flesta inte äger.
  Mortaliteten kommer också alltid att sjunka. Det är alltid de lågt hängande frukterna som går åt först. Vare sig vi pratar äpplen, jordgubbar eller annat.
  Det enda spännande (och väldigt barmhärtiga) i hela denna situation är att barnen klarat sig så bra hittills.
  Att 2 barn ligger på IVA är tråkigt , men rent sannolikhetsmässigt sjukt om så inte skulle vara fallet. Alla människor och deras kroppar är unika och reagerar olika på olika utomkroppsliga saker. Så man ska inte dra några förhastade slutsatser av det. Det brukar heta "undantaget som bekräftar regeln". Dessutom, att hamna på IVA kan ju hända vem som helst när som helst. En kompis var ute och cyklade härom veckan och han slogs sig illa och spräckte också mjälten. Jag antar att han inte var den enda den veckan som hade otur...
  Summa summarum, saker händer hela tiden som man kan tycka låter helt sjukt, så länge som det håller sig till enstaka få tillfällen så ska man nog inte reagera alls på det. Men börjar man se ett flöde av insjuknande barn som behöver IVA så är det klart oroande.
   
 2. T
  Husägare · Nivå 11
  Finns det ingen ände på vad som ska diskuteras i denna tråd? Ska vi verkligen dra in Apple-uppdateringar också? :crysmile:
   
 3. useless
  Självbyggare · Nivå 25
  Apple är väl också ett virus?
   
 4. MultiMan
  Realist · Nivå 11
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 20
  Man kan se det så här: Har man haft viruset (PCR-positivt) så har man utvecklat antikroppar. Studier tyder på att de flesta som varit PCR-positiva utvecklar antikroppar.

  Mitt problem är mortaliteten. Stämmer de nya antikroppssiffrorna från Stockholm med populationen i stort så hade 5-11% haft infektionen V16 (provtagningarna avslutades v 18 och låt oss säga att det tog två veckor att utveckla antikroppar: 18-2=16. Det är generöst med tid.) Detta ger >0,6-1,2% moralitet i Stockholm om man räknar att det tar lika lång tid att dö som att utveckla antikroppar, dvs man räknar på sista dagen v18 (det tar nog längre tid att dö och mortalitetsiffrorna från c19.se som jag använder lider av för låga tal p g a aftersläpning i rapporteringen). Det är högt. Väldigt högt.

  Jämför man med studien i Heinsberg, Tyskland där man via Bonns universitet testade enormt intensivt med PCR i en hårt drabbat del av en kommunen så borde mortaliteten ligga på max 0,3%, troligen lägre. Vi ligger alltså minst 2X kanske 4X över de siffrorna. Så hur förklara? Ja nu blir det spekulation:

  A) Datan är representativ för Stockholm med COVID19 är särskilt dödlig i Stockholm för den har smittat hemmen för de svagaste äldre värre än Heinsberg?

  B) Det var i själva verket 2X-4X fler smittade i Stockholm under testperioden men de som testades (hade kontakt med vårdcentral) var inte representativa och som grupp särskilt skyddade mot smitta (kanske skötte sin isolering extra väl p g a kontakt med vårdgivare).
   
 6. M
  Medlem Nivå 4
  Jag tror inte för ett ögonblick att våra äldre, i hela landet, utsätts för medveten avlivning a la nazityskland. Däremot tror jag det förekommer vanvård och att det finns stora kunskapsbrister eller andra brister som gör att hanteringen blir sämre än vad den borde vara.
  Just nu kan politikerna inte ignorera bristerna inom äldreomsorgen eftersom det uppmärksammas i all media och jag hoppas det leder till något annat än bara tomma ord.

  Majoriteten av oss kommer att dö på grund av tumör- eller cirkulatorisk sjukdom och någonstans på vägen får man ta sig en funderare på om vi till varje pris ska sätta oss över den annalkande döden eller om vi istället borde acceptera att livet någon gång har ett slut, även om det är en virusinfektion som drabbat oss. Om det ska ges lindring eller livräddande åtgärd måste vara en individuell bedömning och om detta inte görs så har ett fel begåtts.

  När jag tittar på vilka som drabbats värst, antalsmässigt, så ser jag att 50% av alla avlidna i Sverige är personer som är 85+ och av dessa bor den absoluta majoriteten på särskilt boende. Jag kan själv räkna ut att detta i stor utsträckning rör sig om personer som befinner sig i livets slutskede och det är troligt att i de flesta av dessa fall så är den palliativa vården det som kan/bör ges för att lindra vid en svår infektion. I ett modernt land som Sverige så måste det finnas lindring, om syrgas inte anses hjälpa så ska man göra annat som lindrar och om det handlar om att få morfin tillsammans med andra lugnande läkemedel så ska det ges, vilket det oxå gör. Finns det brister i denna behandling så måste det tas på allvar och åtgärdas. Om någon inte förstår att det för vissa äldre inte finns någon annan behandling att ge än den palliativa lindrande så är det en kunskapsbrist hos den personen och inte en brist inom vården.

  När det gäller gruppen 80-84 år så utgör de närmare 20% av de avlidna i Sverige.
  I denna gruppen så utgörs majoriteten av personer som bor i särskilt boende och några har hemtjänst.
  Även i denna grupp finns många som är nära livets slutskede antingen på grund av ålder eller sjukdom. Samma palliativa vård är aktuell för många inom denna kategori.

  Jag ser att 89 personer i åldersgruppen 80-89 har vårdats på Iva på grund av covid19.
  Enligt Iva-registret har 70 personer i denna åldersgrupp avlidit på Iva under perioden 12 mars tills nu. Det går inte att se om de avlidna har covid19 diagnos men antalet korrelerar väl med det förväntade utfallet av Iva vård i den ålderskategorin. Iva vård är inte en mirakelräddning för denna åldersgrupp hur mycket vi än önskar att det skulle vara så.

  Baserat på att så många äldre-äldre drabbas svårt och att deras behandlings-/återhömtningsmöjligheter är så begränsade så anser jag att det största felet som har begåtts är att många vårdgivare inte har varit tillräckligt proaktiva när det gäller testning av personal och vårdtagare. Man har låtit personal gå mellan friska och sjuka personer och på våra särskilda boenden har t.ex friska dementa inte avskiljts från sjuka utan dessa har på vissa boenden minglat obehindrat.
   
 7. B
  Medlem · Nivå 22
  Rätt många gamla verkar avlida fort, det räcker med att de har hög feber några dagar för att kroppen ska ge upp. Jag vet inte hur det påverkar dina siffror.
   
 8. B
  Medlem · Nivå 22
  I Stockholm har man konstaterat att antalet smittade har gått ner på åldreboenden så det verkar som att förbättrad hygien har hjälpt mycket. Det har blivit bättre inom hemtjänsten också. Detta enligt https://www.dn.se/sthlm/smittan-minskar-pa-stockholms-aldreboenden/
  Jag håller med. Idag verkar det vara så i Stockholm att man inte kommer till något äldreboende förrän man inte ens klarar sig hemma med hjälp av 10 hemtjänstbesök per dygn. Många är dementa och efter att ha haft en gammal släkting på ett demensboende i 14 månader så kan jag säga att på den avdelningen med 12 personer så var det stor omsättning på boende, ingen var kvar under hela den tiden och många var bara där några månader innan de gick bort.

  Har du sett sidan https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/ ?
  Där står det 74 IVA-vårdade patienter med Covid-19 i åldersgruppen 80-89. Även siffror på överlevnadsgraden.
   
  • Laddar…
 9. MultiMan
  Realist · Nivå 11
  https://www.dn.se/nyheter/varlden/lag-immunitet-i-danmark-bara-1-procent-uppskattas-ha-antikroppar/

  Samtidigt meddelar nu Statens Serum Institut (SSI) sina första resultat från provtagningar av hur många i befolkningen som utvecklat antikroppar. 2.600 vuxna danskar hade slumpvis valts ut och 1.071 ställde upp på att låta sitt blod analyseras för att upptäcka antikroppar.

  Det visar sig att bara 12 av de testade personerna fick tillbaka positiva resultat. Enligt SSI innebär detta att bara 1,1 procent skulle ha utvecklat någon eventuell form av immunitet mot covid-19 – mer specifikt någonstans mellan 0,5 och 1,8 procent – men resultaten ska ses med viss försiktighet.
   
  • Laddar…
 10. connywesth
  Lägenhetsfixare Nivå 5
  Senast igår 2020-05-20 så sa Tegnell på nyheterna att man nu undersökt antikroppar på ett antal personer och då hade man kommit fram till att det var ca 20-25% som hade antikroppar mot Corona i Stockhholmsregionen. Det är inte Tegnell som "påstår" utan det är FHM (Folkhälsomyndigheten där Tegnell jobbar).
   
 11. B
  Medlem · Nivå 22
  Tyvärr tror jag du har blandat ihop lite. Eftersom det tar ung. 3 veckor från det att man insjuknat tills man har antikroppar så gällde nog den uppskattningen det antal som är eller har varit sjuka i Stockholmsområdet nu men alla av dem har inte bildat antikroppar än. Det finns en del inlägg om det från igår kväll.
   
 12. B
  Medlem · Nivå 22
  I artikeln https://www.dn.se/nyheter/sverige/p...krivna-och-manga-av-de-gamla-doda-i-covid-19/ som handlar om de två äldreboendena i Göteborg där det gick riktigt illa så framkommer det också att ett normalt år så avlider ung. 50 av de boende under vecka 1 - 22 och det finns 114 lägenheter. Det är alltså normalt att de äldre är i dåligt skick och inte hinner bo där särskilt länge innan de går bort.
   
  • Laddar…
 13. tompax
  Bannad · Nivå 9
  Tyckte den meningen du skrev där var lite intressant, så jag slänger in mina 2 cent.
  Jag tror det är få som på allvar påstår att man medvetet avlivar äldre, möjligen finns det sarkastiska kommentarer om det, men de är ju inte på allvar.

  Däremot tror jag inte, utan är övertygad om, att äldre medvetet nonchaleras på grund av deras ålder. Tankarna går förmodligen som så att äldre inte kan tillföra samhället så mycket mer, de har gjort sitt, de protesterar inte så mycket, och det är ganska ofarligt att ge sig på den gruppen.

  Men innan ni, som blir vansinniga av ovan stycke, plocka det inte ur sitt sammanhang och citera det ensamt, för fortsättningen kommer här.

  Hade det handlat om barn, så hade hanteringen av den gruppen sett helt annorlunda ut! Man hade INTE nonchalerat den gruppen på samma sätt. Garanterat! Hanteringen hade varit rigorös, i jämförelse!

  Personalen på många äldreboenden använder inte skydd, använder bristfälliga skydd, eller så har de halvdant med skydd som bara visir, eller bara munskydd, osv., till skillnad från sjukhusen där de många fall t.o.m har helmasker med P3 filter.

  Så sammanfattningsvis kan man säga att även om de äldre inte medvetet avlivas eller skickas in i döden, så nonchaleras de i jämförelse med andra grupper och på så vis medvetet utsätts för risken att dö.

  Rätt eller fel är en annan diskussion, dock i anslutning till det sagda. Jag bara konstaterar hur det är.
   
  Redigerat 21 maj 14:25
  • Laddar…
 14. pacman42
  Medlem · Nivå 14
  Göteborg/VG har +20% fall på en vecka. Snabbast ökning just nu (vilket jag är ett exempel på). Eftersom man testar mer så kan man ju inte använda detta rakt av, men vi kan ändå konstatera att smittan sprids snabbast just nu i Göteborgsområdet.
   
 15. U
  Medlem · Nivå 8
  Ni missar poängen om varför Sveriges linje är galen.

  Så länge det finns en chans till bot eller lindring i närtid måsta man ta den. Om inte annat än av humanitära skäl.

  När det kommer ett läkemedel två månader efter lock down så visar ju det att det hade varit värt att vänta också i praktiken.

  Tycker man inte det har man en rutten människosyn imo.
   
  • Laddar…