Byggahus.se
Tolkningen kom nyligen. Troligtvis många som har fått avdrag behöver betala tillbaka. Snacka om stor smäll.

Sedan kommer många anläggningar stt driftsätta så många vill ha del av kakan.

Så här står det hos checkwatt. För närvarande är cirka
8 000 anläggningar i drift eller i processen att driftsättas och omkring 4 000 nya anläggningar väntas
driftsättas per månad under 2024.

Många nya anläggningar som ska upp
 
 • Gilla
TCG och 1 till
 • Laddar…
Det märks att dom väljer orden ganska noggrant sedan en tid tillbaka kring värdet på att leverera frekvensreglering.

Det är inget snack om att det har funnits stora värden där, och fortfarande gör det. Men priserna på FCR-marknaderna kommer att rasa ganska snabbt och det finns ingen positiv avkastning på ett batteri i hemmiljö längre.

Flera elnätbolag har påbörjat processen med att installera större egna batteriparker, främst ur deras perspektiv för att i rent omedelbar mening stabilisera elnätet. Men de kommer ju också att ha ganska stor kapacitet för att delta på reglermarknaderna och driva ner priset.

Samma gäller större elförbrukare som mer och mer kommer installera större batterianläggningar. Främst för värdet i så kallad peakshaving, men de kommer också att kunna buda kapacitet på frekvensreglermarknaderna och driva ner priserna mot nära noll.

Så, intäktskällan med ett batteri i ett privathushåll ser bra ut om man tittar historiskt, men kommer snabbt att gå ner. På samma sätt som det inte finns en positiv avkastning på att installera ett batteri för att öka egenanvändningen av egenproducerad el, eller att flytta el över tid från dygnets billigare till dyrare timmar så kommer även den här kalkylen snabbt att spricka.

Huvudorsaken är helt enkelt att batterierna är för dyra för kapaciteten man får. Tibber/Polariums homevolt är specificerad att klara 6000 laddcyckler. Om vi helt bortser från verkningsgrad, så innebär det med den större modellen på 13,3 kWh utan förluster en total mängd lagrad/urlagrad el om knappt 80 MWh. Det innebär alltså att om det kostar 130 tkr installerat, så behöver man räkna hem en intjäning på mer än 160 öre / kWh per iladdad/urladdad kWh. I genomsnitt. Och då har man alltså gått break-even.

Det är möjligt att det finns en plats för hembatterier i framtiden. Men dels kräver det att batteripriserna går ner rejält, vilket dom inte ser ut att göra i närtid då det är otrolig efterfrågan på batterier till främst fordonsindustrin.

Dels kanske man kan hitta ett mer långsiktigt lönsamt usecase när vi i sverige går över på effekttariffer för elnätet för alla hushåll senast 1 januari 2027. Då kan det vara värt det för privathushåll för så kallad peakshaving, alltså att batteriet hjälper till vid uttagstopparna, så att det maximala effektuttaget begränsas och tariffen hålls nere.

Det är lite masspsykos kring batterier just nu och om man tittar noga och läser ordagrant så inser man att ingen som säljer eller marknadsför batterier påstår att det är en investering som har positiv avkastning och ingen presenterar någon detaljerad kalkyl på hur man ska kunna räkna hem investeringen.
 
 • Gilla
Landbogården och 9 till
 • Laddar…
Jag är lite skeptisk till att de kommer att få in 4000 nya batterier per månad i CheckWatt system.

De får börja med att skicka ut 4000 EMS:er per månad...
 
Stickan56
B bygges skrev:
Ja vi har lagt ned kärnkraft med stora turbiner som stabilliserar nätet. All kärnkraft var inte igång i början av 70-talet och kärnkraft började avvecklas för ett bra tag sedan. Frågan är varför behov nu uppstår av privatpersoner som ska stabillisera nätet ca 20 år efter t.ex. barsebäck stängt ned.
Att problemet uppstår nu beror på att vindkraften ökat så kraftigt att vi inte kan utnyttja överföringskapaciteten fullt ut.

Stickan
 
 • Gilla
Dortmunder DAB och 4 till
 • Laddar…
Att använda Checkwatt och grönt avdrag i samma inlägg blir gravt missvisande.

Du får inte använda grönt avdrag om du använder elen till annat än lagring till ditt egna hushåll. Skatteverket förtydligande detta nyligen.
 
 • Gilla
Dilato och 2 till
 • Laddar…
A August.E skrev:
Att använda Checkwatt och grönt avdrag i samma inlägg blir gravt missvisande.

Du får inte använda grönt avdrag om du använder elen till annat än lagring till ditt egna hushåll. Skatteverket förtydligande detta nyligen.
Och hur ska skatteverket hålla koll på detta? Säg att man köper en batteriinstallation och använder den för "egen" batterilagring och ev. sälja överskottsel till nätet. Och sedan senare väljer att ansluta mot balansel.
 
L LJN1954 skrev:
Och hur ska skatteverket hålla koll på detta? Säg att man köper en batteriinstallation och använder den för "egen" batterilagring och ev. sälja överskottsel till nätet. Och sedan senare väljer att ansluta mot balansel.
Samkörning av sina register
De betalar ut bidraget(så det data har de själva)
Begär in eller redan får data från Homevolt mfl på vilka de betalar ut ersättning till

Sen är det bara att sätta första bästa konsult på att skriva SELECT * FROM… 🤷‍♂️
 
 • Gilla
Nissens och 2 till
 • Laddar…
L LJN1954 skrev:
Och hur ska skatteverket hålla koll på detta? Säg att man köper en batteriinstallation och använder den för "egen" batterilagring och ev. sälja överskottsel till nätet. Och sedan senare väljer att ansluta mot balansel.
Hur ska skatteverket veta vilka som jobbar svart
och får betalt kontant?

Det är inte helt uteslutet att Skatteverket gör granskningar och kontrollerar exempelvis utbetalningar från Checkwatt och därefter fattar ett beslut om återbetalning enlighet omvänd bevisbörda.
 
 • Gilla
Dilato och 1 till
 • Laddar…
A August.E skrev:
Att använda Checkwatt och grönt avdrag i samma inlägg blir gravt missvisande.

Du får inte använda grönt avdrag om du använder elen till annat än lagring till ditt egna hushåll. Skatteverket förtydligande detta nyligen.
Lagen som styr detta är otydlig. Skatteverket har ändrat sin tolkning flera gånger, och en av de tidigare tolkningarna undvek att nämna andra användningsområden. Enligt Skatteverkets senaste "förtydligande" är batteriernas oanvändbara på vintern. Jag har fått 5 kWh från solcellerna de senaste två veckorna (kWp är 7.68 kW).
Det som ger bäst betalt är också det som gör mest nytta för det svenska elnätet. Batteriet gör ingen nytta alls för mina 5 kWh.
 
 • Gilla
Jonatan79
 • Laddar…
B b_hasse skrev:
Lagen som styr detta är otydlig. Skatteverket har ändrat sin tolkning flera gånger, och en av de tidigare tolkningarna undvek att nämna andra användningsområden. Enligt Skatteverkets senaste "förtydligande" är batteriernas oanvändbara på vintern. Jag har fått 5 kWh från solcellerna de senaste två veckorna (kWp är 7.68 kW).
Det som ger bäst betalt är också det som gör mest nytta för det svenska elnätet. Batteriet gör ingen nytta alls för mina 5 kWh.
Kan du länka till en enda gång som SKV skrivit att det är OK att använda batterierna du fått ROT till annat än lagring av egenproducerad el?

Deras historiska tolkningar och förtydliganden ligger kvar på deras hemsida och jag har inte lyckats hitta något som är motsatt det senaste förtydligandet.
 
 • Gilla
Dilato och 2 till
 • Laddar…
Redaktionen Redaktionen skrev:
Husägare som installerar solcellsbatterier kan idag tjäna en bra slant på att ansluta sig till marknaden för stödtjänster. Så här går du tillväga för att dra extra nytta av ett batterilager i hemmet.

Du kan läsa artikeln här: Checkwatt och Homevolt - så funkar smart styrning av batterilager
Det skulle vara intressant att få höra författarens svar på detta med SKV förtydligande.

Är det på gång något sådant?
 
R Robert-san01 skrev:
Det skulle vara intressant att få höra författarens svar på detta med SKV förtydligande.

Är det på gång något sådant?
Förmodligen kommer någon "vän av ordning" få detta s.k "förtydligande" överprövat, men det kommer ta tid. SKV får för sig att ändra sina tolkningar med jämna mellanrum, väldigt tråkigt för oss medborgare att det inte går att göra detta mer transparent, eller så behövs nya lagar.
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Förmodligen kommer någon "vän av ordning" få detta s.k "förtydligande" överprövat, men det kommer ta tid. SKV får för sig att ändra sina tolkningar med jämna mellanrum, väldigt tråkigt för oss medborgare att det inte går att göra detta mer transparent, eller så behövs nya lagar.
Ja, men installerar du batterier idag framgår det klart och tydligt att det är för egen lagring. Använder du Checkwatt eller liknande får du inte avdrag. Troligen även förbjudet förr utan att ha kontrollerat reglerna år för år, sen tänker många säkert "står för egen el, men jag kan säkert leasa ut batteriet ändå", men det drabbar dem senare
 
 • Gilla
TCG
 • Laddar…
R Robert-san01 skrev:
Kan du länka till en enda gång som SKV skrivit att det är OK att använda batterierna du fått ROT till annat än lagring av egenproducerad el?

Deras historiska tolkningar och förtydliganden ligger kvar på deras hemsida och jag har inte lyckats hitta något som är motsatt det senaste förtydligandet.
Det är väl bättre att försöka tolka lagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...16899-om-bidrag-till-lagring-av_sfs-2016-899/

Det finns inget förbud mot andra användningsområden, om villkoren för bidrag är uppfyllda.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
B b_hasse skrev:
Det är väl bättre att försöka tolka lagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...16899-om-bidrag-till-lagring-av_sfs-2016-899/

Det finns inget förbud mot andra användningsområden, om villkoren för bidrag är uppfyllda.
Det är ju just villkoren för bidrag som inte är uppfyllda, om man alls använder batteriet för till exempel Checkwatt.

Det länkas tidigt i tråden, det här är den exakta formuleringen från SKV:

"Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda."
 
 • Gilla
Krille4 och 3 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.