Ekonomi

Kontrollvecka inom byggsektorn visade på allvarliga brister

Allt från kontroll av personalliggare till inspektion av farlig arbetsmiljö ska ingå i den kraftsatsning som man gör mot byggsektorn från myndighetshåll.

Många företag inom byggsektorn missköter sig. En stor kontroll, som involverade hela 75 byggföretag, visade att 40 procent av företagen hade sådana brister att de riskerar sanktionsavgift och 25 procent fick ett så kallat omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister. Hälften av företagen misskötte sina personalliggare och riskerar därför kontrollavgift. Dessutom arbetade det ett 30-tal illegala arbetare på arbetsplatserna.

Kontrollveckan är en del i en satsning där åtta myndigheter gått samman för att minska problematiken och brottsligheten som finns inom byggsektorn. Målet är bland annat att se till att alla företag har samma chans att lyckas.

– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

De åtta myndigheter som ingår i projektet är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.